Llegada de la Irradiación desde el Sol Central de la Galaxia a la tierraSolo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN

El gas de brown requiere contenedores de alta presión para su almacenamiento lo que hace poco idóneo su distribución. El gas de brown debe ser consumido inmediatamente después de su producción. Es un combustible de hidrógeno bajo demanda que solo es producido cuando se lo necesita. De ahí una de la razones por la cual las compañías petroleras tratan de mantener callada esta tecnología: No pueden envasar y vender el gas de brown.

Blog adicional de visualizacion rapida solo con, los sistemas hho y demas informacion para vehiculos motores identicos a los encontrados en la barr
a lateral. **AQUÍ**Esperamos que sea de gran ayuda para los que empiezan.
ES MUY IMPORTANTE VER EL VIDEO DE. "Combustion de gases en globos"
Solo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN
..........................................................

**Una alternativa energética “Stirling Motor”

**Una alternativa energética “Stirling Motor”
Enlace a blog adicional en imagen

Enlace rapido a blogs de Compañeros para no perderse en el principal.. Click en imagen..


Es importante discernir la información, tened cuidado con los tipos de ovnis que aparezcan, ya que los referentes a los seres de luz o las jerarquías celestiales como queráis llamarlas SON OVNIS DE PURA LUZ.

Y LOS DE LA ZONA INVOLUCIONISTA solo llegan hasta la cuarta dimensión y todos ellos tienen luz artificial.
**..**

Comunicado urgente a todos los trabajadores de la luz


Tened cuidado con lo que coméis, se acerca la fecha y dependiendo de la vibración vital que tengamos en el cuerpo material, así pasaremos la transición entre 12 de diciembre de 2012 y 21 diciembre de 2012, dos meses mas o menos +/- antes y después de estas fechas, ya que el tiempo del universo no se rige por el tiempo lineal de nuestro planeta tierra.

Tened cuidado sobre todo con la comida precocinada, y con los usos del microondas el cual deberéis ir pensando que hacer con el, y los productos que os echéis al cuerpo y o respiréis.

Os dejamos aquí enlaces a información importante para subir la vibración, no penséis que es cuestión de hacer propaganda, simplemente es información, cada cual que la use según su criterio.

Microondas debemos discernir la información. http://microondasmicroondasmicroondas.blogspot.com/

Tenere http://teneretano.blogspot.com/ La Energía Escalar y el Sistema Nervioso.

ENLACE A PAGINA PRINCIPAL,- LINK , -WEB,- BLOGGER

****AQUI****

http://energiaalternativaparaurantia.blogspot.com/

Energía alternativa para Urantia, el conocimiento tan solo se posee si se comparte.

energía gratuita para todos,
energía gratuita para todos,energía gratuita para todos
energía gratuita para todos.energía gratuita para todos.energía gratuita para todos
energía gratuita para todos-energía gratuita para todos-energía gratuita para todos

jueves, 12 de febrero de 2009

Vietnamita

Giới thiệu /Vào các cửa hàng thứ ba cuộc cách mạng công nghiệp.

Bây giờ chúng tôi đang trong lúc bắt đầu chuyển đổi năng lực, một số biến mất và mới sẽ được khám phá.

Những giấy tờ được hướng dẫn miễn phí đối với tâm từ tất cả các suy nghĩ của sợ hãi, như là trái ngược với sự thay đổi năng lượng là sắp tới "

Chúng tôi biết những mối nguy hiểm cho tất cả các liên quan để chứng minh rằng, từ nhiều năm trước, đang được điều tra, phát triển và thử nghiệm về năng lực thay thế cho toàn bộ các tư duy có sẵn để làm cho có sẵn cho những người muốn và cần thiết mà không có malice chuyển sang một cuộc sống tốt hơn và Fuller, nơi mà sự giàu có và kiểm soát không phải là phụ thuộc vào một số ít có quyền im lặng khiêm tốn nhất trong tâm của khu vực này được gọi là Urantia.

Nhiều thông tin được lưu trữ trên các mạng của tất cả các loại tư duy, đặc biệt là trong ống Bạn là một chủ đề lớn của cộng đồng đó, dành cho tất cả các nghiên cứu, các giấy tờ này được trích ra một phần từ đây. Trong khi những người khác đang thử nghiệm và báo lỗi rất nhiều kinh nghiệm của tư duy gắn với Blog này, và rất nhiều các liên kết khác và đang điều tra trên mạng.

Long tâm sáng đã được polishing sự tiến triển của khu vực này với các nghiên cứu và chế, một số các chính phủ có quản lý, nếu để cho tốt đẹp của người dân.

Chúng tôi đã đạt đến một điểm mà tại đó tất cả mọi thứ đều tốt trong việc giữ gìn hides hoặc đã mua hoặc tiêu huỷ và người phục vụ không phải là lý do, xoá bỏ, imprisoned hoặc discredited. (Varela Arturo Estévez chế công Español nước trong 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel và nhiều hơn ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Cũng sẽ loại bỏ một nửa của inventor của Nhật Bản Genepax động cơ chỉ hoạt động với nước!

Trong tư duy của chúng tôi mà không có thương tích miễn phí này, mà các chính phủ được bầu tại của bản thân, đáp ứng với lý do đó là bắt đầu di chuyển các hành tinh.

Điều này sẽ được chuyển đổi chậm, nhưng chúng tôi thấy một bùng nổ của sự sáng tạo không rõ, là bắt đầu xuất hiện vào thời điểm này. Tất cả các thay đổi là một quá trình điều chỉnh, ví dụ như .. Bạn không thể thay đổi đột ngột tất cả các xe cộ, điều này phải được dần dần, có rất nhiều người dân gặp nhiên liệu ngày hôm nay, khi chúng tôi điều chỉnh để thay đổi một số công ty sẽ biến mất, những người khác được điều chỉnh và mới sinh ra.

Thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp đã có ở đây, bạn có thể vẫn còn thụ và không phải làm gì hoặc tham gia với tất cả rằng nếu bạn đang làm gì đó.

Xin cám ơn tất cả những tư duy đó làm cho nó có thể cho blogspot "Urantia Năng lượng thay thế cho" tiến triển và duy trì hoạt động, chúng tôi không biết bao lâu mạng.

CENSURA CÔNG NGHỆ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Điều này rất quan trọng để đọc.

Team: Sức Năng lượng cho Urantia.