Llegada de la Irradiación desde el Sol Central de la Galaxia a la tierraSolo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN

El gas de brown requiere contenedores de alta presión para su almacenamiento lo que hace poco idóneo su distribución. El gas de brown debe ser consumido inmediatamente después de su producción. Es un combustible de hidrógeno bajo demanda que solo es producido cuando se lo necesita. De ahí una de la razones por la cual las compañías petroleras tratan de mantener callada esta tecnología: No pueden envasar y vender el gas de brown.

Blog adicional de visualizacion rapida solo con, los sistemas hho y demas informacion para vehiculos motores identicos a los encontrados en la barr
a lateral. **AQUÍ**Esperamos que sea de gran ayuda para los que empiezan.
ES MUY IMPORTANTE VER EL VIDEO DE. "Combustion de gases en globos"
Solo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN
..........................................................

**Una alternativa energética “Stirling Motor”

**Una alternativa energética “Stirling Motor”
Enlace a blog adicional en imagen

Enlace rapido a blogs de Compañeros para no perderse en el principal.. Click en imagen..


Es importante discernir la información, tened cuidado con los tipos de ovnis que aparezcan, ya que los referentes a los seres de luz o las jerarquías celestiales como queráis llamarlas SON OVNIS DE PURA LUZ.

Y LOS DE LA ZONA INVOLUCIONISTA solo llegan hasta la cuarta dimensión y todos ellos tienen luz artificial.
**..**

Comunicado urgente a todos los trabajadores de la luz


Tened cuidado con lo que coméis, se acerca la fecha y dependiendo de la vibración vital que tengamos en el cuerpo material, así pasaremos la transición entre 12 de diciembre de 2012 y 21 diciembre de 2012, dos meses mas o menos +/- antes y después de estas fechas, ya que el tiempo del universo no se rige por el tiempo lineal de nuestro planeta tierra.

Tened cuidado sobre todo con la comida precocinada, y con los usos del microondas el cual deberéis ir pensando que hacer con el, y los productos que os echéis al cuerpo y o respiréis.

Os dejamos aquí enlaces a información importante para subir la vibración, no penséis que es cuestión de hacer propaganda, simplemente es información, cada cual que la use según su criterio.

Microondas debemos discernir la información. http://microondasmicroondasmicroondas.blogspot.com/

Tenere http://teneretano.blogspot.com/ La Energía Escalar y el Sistema Nervioso.

ENLACE A PAGINA PRINCIPAL,- LINK , -WEB,- BLOGGER

****AQUI****

http://energiaalternativaparaurantia.blogspot.com/

Energía alternativa para Urantia, el conocimiento tan solo se posee si se comparte.

energía gratuita para todos,
energía gratuita para todos,energía gratuita para todos
energía gratuita para todos.energía gratuita para todos.energía gratuita para todos
energía gratuita para todos-energía gratuita para todos-energía gratuita para todos

jueves, 12 de febrero de 2009

Vietnamita

Giới thiệu /Vào các cửa hàng thứ ba cuộc cách mạng công nghiệp.

Bây giờ chúng tôi đang trong lúc bắt đầu chuyển đổi năng lực, một số biến mất và mới sẽ được khám phá.

Những giấy tờ được hướng dẫn miễn phí đối với tâm từ tất cả các suy nghĩ của sợ hãi, như là trái ngược với sự thay đổi năng lượng là sắp tới "

Chúng tôi biết những mối nguy hiểm cho tất cả các liên quan để chứng minh rằng, từ nhiều năm trước, đang được điều tra, phát triển và thử nghiệm về năng lực thay thế cho toàn bộ các tư duy có sẵn để làm cho có sẵn cho những người muốn và cần thiết mà không có malice chuyển sang một cuộc sống tốt hơn và Fuller, nơi mà sự giàu có và kiểm soát không phải là phụ thuộc vào một số ít có quyền im lặng khiêm tốn nhất trong tâm của khu vực này được gọi là Urantia.

Nhiều thông tin được lưu trữ trên các mạng của tất cả các loại tư duy, đặc biệt là trong ống Bạn là một chủ đề lớn của cộng đồng đó, dành cho tất cả các nghiên cứu, các giấy tờ này được trích ra một phần từ đây. Trong khi những người khác đang thử nghiệm và báo lỗi rất nhiều kinh nghiệm của tư duy gắn với Blog này, và rất nhiều các liên kết khác và đang điều tra trên mạng.

Long tâm sáng đã được polishing sự tiến triển của khu vực này với các nghiên cứu và chế, một số các chính phủ có quản lý, nếu để cho tốt đẹp của người dân.

Chúng tôi đã đạt đến một điểm mà tại đó tất cả mọi thứ đều tốt trong việc giữ gìn hides hoặc đã mua hoặc tiêu huỷ và người phục vụ không phải là lý do, xoá bỏ, imprisoned hoặc discredited. (Varela Arturo Estévez chế công Español nước trong 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel và nhiều hơn ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Cũng sẽ loại bỏ một nửa của inventor của Nhật Bản Genepax động cơ chỉ hoạt động với nước!

Trong tư duy của chúng tôi mà không có thương tích miễn phí này, mà các chính phủ được bầu tại của bản thân, đáp ứng với lý do đó là bắt đầu di chuyển các hành tinh.

Điều này sẽ được chuyển đổi chậm, nhưng chúng tôi thấy một bùng nổ của sự sáng tạo không rõ, là bắt đầu xuất hiện vào thời điểm này. Tất cả các thay đổi là một quá trình điều chỉnh, ví dụ như .. Bạn không thể thay đổi đột ngột tất cả các xe cộ, điều này phải được dần dần, có rất nhiều người dân gặp nhiên liệu ngày hôm nay, khi chúng tôi điều chỉnh để thay đổi một số công ty sẽ biến mất, những người khác được điều chỉnh và mới sinh ra.

Thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp đã có ở đây, bạn có thể vẫn còn thụ và không phải làm gì hoặc tham gia với tất cả rằng nếu bạn đang làm gì đó.

Xin cám ơn tất cả những tư duy đó làm cho nó có thể cho blogspot "Urantia Năng lượng thay thế cho" tiến triển và duy trì hoạt động, chúng tôi không biết bao lâu mạng.

CENSURA CÔNG NGHỆ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Điều này rất quan trọng để đọc.

Team: Sức Năng lượng cho Urantia.

Ucraniano

Вступ /Введення ворота третьої промислової революції.

Зараз ми знаходимося на самому початку перехідного періоду енергії, зникнуть і деякі нові будуть виявлені.

Ці документи спрямовані на розум, вільну від усіх думок про страху, а не зі зміною енергії підходить "

Ми знаємо, що небезпека для всіх зацікавлених сторін, щоб показати, що від багатьох років перебуває в стадії розслідування, розроблені та випробувані на альтернативних джерел енергії для комплексу уми, які готові надати в розпорядження тих, хто хоче і необхідності без злого умислу перехід до більш і більш повної життя, де багатство та контролю не залежить від декількох влади з метою змусити замовчати найскромнішими свідомості ця область називається Urantia.

Багато інформації, що зберігається на мережі всіх видів пам'яті, зокрема, в YOU TUBE це велике співтовариство в тому, що теми, що доступні для всіх своїх дослідженнях, ці документи розробляються, з одного боку, тут. У той час як інші проб і помилок досвіду багатьох умах прив'язали до цього блогу, і багато інших зв'язків та дослідження в мережі.

Довгі яскраві уми були полірування еволюції у цій галузі зі своїми дослідженнями та винаходами, деякі органи влади зуміли прийняти, якщо на благо свого народу.

Ми досягли тієї точки, коли все, це все добре для підтримки або шкури були куплені або знищені, а хто ні, виступаючої причин знищено, тюремного ув'язнення або дискредитовано. (Варела Артуро Естевесом винахід двигуна Español води в 30-ті роки, Стен Майер, Павло Pantone, Даніель Dingel та багато іншого ... ... Говард Джонсон Магніт Магніт Мотор Мотор.)

Буде також видалити половину японський винахідник Genepax двигун працює тільки з водою?

У нашій свідомості без ушкоджень безкоштовно те, що уряди, які проголосували самі, відповідати на причину, яка починає рухатися планети.

Цей перехід буде повільним, але ми бачимо, вибух творчості невідома, починає перетворюватися в даний час. Всі зміни процесу перебудови, наприклад .. Ви не можете змінити раптом всі машини, це повинно бути поступовим, Є багато людей, испытывающих палива сьогодні, як нам пристосуватися до мінливих деякі компанії зникають, інші адаптовані і нові народжуються.

Третя промислова революція, вже тут, ви можете залишатися пасивним і нічого не робити або займатися з усіма, що, якщо ви робите-то.

Спасибо всем, уми, які роблять можливим для цього Blogspot "Енергія Urantia альтернатива" розвиватися і, як і раніше активні, ми не знаємо, як довго мережу.

CENSURA ТЕХНОЛОГІЇ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Це дуже важливо для читання.

Команда: Альтернативні джерела енергії для Urantia.

Turco

Giriş /Üçüncü endüstriyel devrimin girme kapıları.

Şimdi bazı yokolacağı yeni keşfedilmiş olacak geçiş enerjileri, en başında yer almaktadır.

Bu belgeleri kafasında ücretsiz yönelik korku tüm düşüncelerinizi, as enerji değişikliği karşı yönlendirilir "geliyor

Hepimiz ilgili olduğu, pek çok yıl önce, araştırılmakta olup olmadığını geliştirilen ve alternatif enerjiler üzerinde test kafasında kapsamlı bir ayarlamak için İsteyeni ve fesat gereksiniminiz için yapması isteyen göstermek için tehlike biliyorum burada zenginlik ve kontrol güç ile birkaç bu alanın en alçak gönüllü kafasında susturmak için bağlı değildir Urantia denir daha iyi ve tam bir hayat, geçiş.

Fazla bilgi Ağdaki kafasında her türlü tarafından, özellikle You Tube büyük bir topluluk bu konu, tüm araştırma için kullanılabilir, bu belgeleri kısmen buradan çizilir saklanır. Diğerleri davası ve kafasında bu Blog bağlı hatası deneyimleri ve diğer bağlantılar ve soruşturma genel ağ bulunmaktadır.

Uzun parlak kafasında bazı hükümetler yönetilen olduğunuz halkının iyi bir değer almak için araştırma ve buluşlar bu alanın evrimini polisaj yapılmıştır.

Biz satın alınmış veya imha ve hizmet nedenlerle çıkarılmış, hapis veya şüpheli olmayan bir noktada her şey tutmak veya gizler için iyi ulaştı. The 30s Stan Meyer, Paul Pantone Daniel Dingel ve çok daha fazlası ... yılında (Varela Arturo Estévez buluş motoru Español su ... Howard Johnson Mıknatıs Motorlu Mıknatıs Motorlu.)

Ayrıca, mucit's Japon Genepax motoru yarısı kaldıracaktır su ile çalışıyor?

Bu zarar, bu kendimizi tarafından oy olan hükümetler, bu gezegenin hareket başladı nedenle yanıt ücretsiz aklımıza olmadan.

Bu geçiş yavaş olacaktır, ama yaratıcılık bilinmeyen bir patlama bakın, şu anda ortaya çıkmaya başladı. Tüm değişiklikler ayarlı bir süreç .. örneğin Gibi kaybolur bazı şirketler değişen uyum kademeli olmak için birden tüm araçlar değiştiremezsiniz, bu ise, çok sayıda kişi bugün yakıt karşılaşan vardır, diğerleri ve uyarlanmış yeni doğmuş.

Üçüncü endüstriyel devrim, bir pasif kalabilir zaten var ve hiçbir şey bu ile ilgili yapılacak bir şeyler yapıyorsun.

Teşekkürler bu böyledir Blogspot "Enerji Urantia alternatif" ve etkin kalır evrim yaptığınız tüm beyinler için, ne kadar süreyle ağ bilmiyorum.

CENSURA TEKNOLOJİ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Bu okumak için önemlidir.

Takım: Alternatif Enerji Urantia için.

Tailandés

คำแนะนำ /ป้อนประตูที่สามอุตสาหกรรมปฏิวัติ.

เราตอนนี้ในการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง energies บางหายและใหม่จะพบ.

เอกสารเหล่านี้จะโดยตรงต่อจิตใจฟรีจากทั้งหมดคิดของกลัวเป็นต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานมา "

เรารู้อันตรายทุกคนที่เกี่ยวข้องจะแสดงที่จากหลายปีที่ผ่านมามีการสอบพัฒนา และการทดสอบอื่นบน energies สำหรับครบชุดจิตใจที่เต็มใจที่จะจัดให้มีขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ต้องการและต้อง การโดยความประสงค์ร้ายเปลี่ยนเป็นดีและ fuller ชีวิตที่ทรัพย์สมบัติและควบคุมไม่ขึ้นกับจำนวนน้อยที่มีอำนาจที่จะให้ความ เงียบที่สุดนอบน้อมจิตใจของบริเวณนี้เรียก Urantia.

ส่วนมากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเครือข่ายโดยสติปัญญาทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หลอดคุณเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่หัวเรื่องสามารถทั้งหมดของพวกเขาวิจัยเอกสาร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในวาดจากที่นี่. ขณะที่คนอื่นๆจะถูกทดลองและความผิดพลาดประสบการณ์หลายจิตใจที่เชื่อมโยงกับ บล็อกนี้และอื่นๆอีกมากมายการเชื่อมโยงและการสอบสวนอยู่ในเครือข่าย.

ยาวสว่างได้รับการขัดเกลาจิตใจที่วิวัฒนาการของบริเวณนี้กับการวิจัยและการประดิษฐบางรัฐบาลมีการจัดการที่จะหากที่ดีของผู้คน.

เราได้ถึงระดับที่ทุกสิ่งทั้งหมดดีหรือซ่อนการดำเนินการเพื่อให้มีการซื้อ หรือทำลายและผู้ที่ไม่ได้ให้บริการเหตุผลลบจำคุกหรือไม่น่าเชื่อ. (Varela Arturo Estévez ประดิษฐ์เครื่องยนต์ Español น้ำในยุค 30, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel และอื่นๆอีกมากมาย ... ... Howard Johnson แม่เหล็กแม่เหล็กมอเตอร์มอเตอร์.)

จะลบครึ่งหนึ่งของตำรับญี่ปุ่น Genepax เครื่องยนต์ทำงานเฉพาะกับน้ำ?

ในจิตใจของเราได้รับบาดเจ็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ที่รัฐบาลที่มีการลงคะแนนโดยเราตอบสนองต่อเหตุผลที่เริ่มต้นเพื่อย้ายดาวเคราะห์.

การเปลี่ยนแปลงนี้จะช้าแต่เราเห็นการระเบิดของความคิดสร้างสรรค์ไม่ทราบเป็น ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับออกมาในขณะนี้. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีกระบวนการปรับเช่น .. คุณไม่สามารถเปลี่ยนกึกรถทั้งหมดนี้มีให้ค่อยๆมีหลายๆคนประสบเชื้อเพลิง วันนี้ขณะที่เราปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงบางบริษัทจะหาย, และอื่นๆที่ปรับใหม่เกิด.

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามแล้วที่นี่คุณสามารถคงดิ้นรนและกระทำได้หรือไม่ มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่หากคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่.

ขอขอบคุณทุกที่จิตใจที่ทำให้ได้นี้ blogspot "พลังงาน Urantia ทางเลือกไปที่" คิดค้นและยังคงใช้งานเราไม่ทราบระยะเวลาที่เครือข่าย.

CENSURA เทคโนโลยี
http://energialibrebcn.blogspot.es/
นี่คือสิ่งที่สำคัญในการอ่าน.

ทีมงาน: พลังงานทางเลือกสำหรับ Urantia.
español

>
tailandés

cambiar
Traducir

Tagalo

Panimula /Pagpasok ng gate ng ikatlong industriya rebolusyon.

Kami ngayon ay sa simula ng transition energies, ang ilang mga lumaho at mga bago ay natuklasan.

Ang mga papeles ay itutungo patungo sa isipan libre mula sa lahat ng mga saloobin ng takot, bilang laban sa pagbabago ng enerhiya ay darating "

Alam namin ang mga panganib sa lahat ng nag-aalala upang ipakita na, mula sa maraming mga taon na nakalipas ay investigated, binuo at nasubok sa alternative energies para sa isang kumpletong hanay ng mga isipan na payag na gumawa na magagamit sa mga taong gusto at kailangan mo nang walang masamang hangarin lumipat sa isang mas mahusay at fuller buhay, na kung saan ang kayamanan at kontrol ay hindi nakasalalay sa ilang mga may kapangyarihan sa katahimikan ang pinaka-pakumbaba isipan ng lugar na ito na tinatawag na Urantia.

Maraming impormasyon ay naka-imbak sa mga network sa pamamagitan ng lahat ng mga uri ng isipan, lalo na sa ka tubo ay isang malaking komunidad na paksa, na magagamit sa lahat ng kanilang mga pananaliksik, ang mga papeles ay inilabas sa bahagi mula sa dito. Habang ang mga iba ay trial at error sa mga karanasan ng maraming mga isipan na nakatali ang Blog na ito, at marami pang ibang mga links at mga pagsisiyasat ay sa network.

Long maliwanag isipan na ito ay buli ang evolution ng lugar na ito sa kanilang mga pananaliksik at imbensyon, ang ilang mga pamahalaan ay may pinamamahalaang upang kung para sa kabutihan ng kanyang mga tao.

Namin na naabot ng isang punto kung saan ang lahat ay mabuti para sa lahat ng pagdiriwang o hides ay binili o nawasak at kung sino ay hindi serving dahilan, tinanggal, nabilanggo o discredited. (Varela Arturo Estévez imbento engine Español tubig sa 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel at marami pang ibang ... ... Howard Johnson magneto Motor magneto Motor.)

Ay maaari ring tanggalin ang kalahati ng mga manlilikha ng Hapon Genepax engine ay gumagana lamang sa pamamagitan ng tubig?

Sa aming isipan na walang pinsala sa katawan ng libreng na ito, na ang mga pamahalaan na bumoto sa pamamagitan ng ating sarili, tumugon sa mga dahilan na ito ay simula upang ilagay ang mga planeta.

Ang paglipat na ito ay mabagal, ngunit hindi namin makita ang isang pagsabog ng pagkamalikhain hindi kilala, ay nagsisimula sa sumulpot sa oras na ito. Ang lahat ng mga pagbabago ay isang proseso ng pag-aayos, hal .. Ikaw ay hindi maaaring baguhin bigla ang lahat ng mga sasakyan, ito ay may na unti-unti, mayroong maraming mga tao ang nakakaranas ng gasolina ngayon, bilang ay iaangkop namin sa mga pagbabago ng ilang mga kumpanya ay mawala, ang iba na iniangkop at ang bagong ipinanganak.

Ang pangatlong rebolusyon na ito ay ginagamit na pang-industriya dito, maaari kang manatiling pasibo at wala o kumuha kasangkot sa lahat na kung ikaw ay paggawa ng isang bagay.

Salamat sa lahat ng mga isipan na gumawa ng posible para sa mga ito blogspot "Energy Urantia alternatibo sa" evolve at mananatiling aktibo, hindi namin alam kung gaano katagal ang network.

CENSURA Teknolohiya
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Ito ay mahalaga sa mga nabasa na.

Team: Alternatibong Enerhiya para sa Urantia.

Sueco

Inledning /Skriva portarna för den tredje industriella revolutionen.

Vi befinner oss nu i början av övergången energi del försvinner och nya kommer att upptäckas.

Dessa dokument är inriktade sinnen fri från alla tankar av rädsla, i motsats till den förändring av energin skall komma "

Vi vet att fara till alla berörda för att visa att, från många år sedan man undersökt, utvecklat och testat på alternativa energikällor för en omfattande uppsättning sinnen som är villiga att göra tillgängliga för dem som vill och behöver utan skadeglädje byta till en bättre och fullständigare liv, där rikedom och är inte beroende av ett fåtal med makt att tysta de mest ödmjuka sinnen i detta område som kallas Urantia.

Mycket information lagras på nätverket genom alla slags sinnen, i synnerhet i You Tube är en stor gemenskap som ämne, tillgänglig för alla deras forskning, dessa papper är hämtade delvis härifrån. Medan andra är trial-and-error erfarenheter av många sinnen bundna till den här bloggen, och många andra band och undersökningar på nätet.

Långa ljusa huvuden har polering utvecklingen av detta område med sin forskning och uppfinningar, vissa regeringar har lyckats ta om för bra för sitt folk.

Vi har nått en punkt där allt är bra för att behålla eller hudar köptes eller förstöras, och som inte tjänar skäl bort, fängslas eller misskrediterade. (Varela Arturo Estévez uppfinning motor Español vatten i 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel och många fler ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Kommer också ta bort hälften av uppfinnarens japanska Genepax motorn fungerar bara med vatten?

I våra tankar utan att skada fria, att de regeringar som har röstat i själva svara på anledningen som börjar gå planeten.

Denna övergång kommer att vara långsam, men vi ser en explosion av kreativitet okänd, börjar dyka upp vid denna tidpunkt. Alla förändringar är en process av anpassning, t.ex. .. Du kan inte ändra plötsligt alla fordon måste detta ske gradvis, det finns många människor som bränsle i dag, som vi anpassa sig till ändrade en del företag kommer att försvinna, andra anpassas och nyfödda.

Den tredje industriella revolutionen redan är här, du kan sitta och göra ingenting eller engagera alla att om ni gör något.

Tack för alla sinnen som gör det möjligt för denna blogspot Energi Urantia alternativ till "utvecklas och vara aktiva, vi vet inte hur länge nätet.

CENSURA TEKNIK
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Detta är viktigt att läsa.

Team: Alternativ energi till Urantia.
español

>
sueco

cambiar
Traducir

Serbio

Увод /Унос врата трећа индустријска револуција.

Сада смо на почетку транзиције енергија, и нестају неке нове ће бити откривени.

Ови радови су усмерене на ум слободан од свих мисли страха, за разлику од промена енергије долази "

Знамо опасност да све заинтересоване да показују да је, из много година је истражили, развијени и тестирани на алтернативним енергија за свеобухватан скуп умовима који су спремни ставити на располагање онима који желе и требају без злоћа пребацивање на бољу и потпунијег живота, где се богатство и контроле није овисна о неколико са снагом до ћутања највише скромном умовима овом подручју званом Урантиа.

Већину информација је? Ува на мрежи свих врста умова, нарочито у Ви Тубе је велика заједница која предмет, на располагању свим њиховим истраживањима, ове новине су извучени у склопу одавде. Док су други суђења и грешка искустава многих умова везан за овај блог, и многе друге истраге су и линкови на мрежи.

Дуга светла умова су полирање еволуција овог подручја са својим истраживањима и изума, неке владе су успели да се, ако за добробит свог народа.

Ми смо достигли тачку у којој је све све добре за држање или скрива или уништене су купили и ко није служио разлога уклоњен, затворени или дисцредитед. (Варела Артур Естэвез изум мотора Еспан̃ол воде у 30с, Стан Меыер, Паул Пантоне, Даниел Дингел и још много тога ... ... Хоуард Јохнсон Магнет Магнет Мотор Мотор.)

Ће такође уклонити пола изумитељ'с јапански Генепакс мотор ради само са водом?

Во нашим умовима без повреда фрее то, да је влада који су гласали у сами, реагује на раэлог због којег је почетком покрет планети.

Ово ће бити спор транзицији, али смо видели експлозију креативности непознат, почиње рађати у овом тренутку. Све промене су процес прилагођавања, нпр .. Не можете променити одједном сва возила, то мора бити постепен, постоји много људи доживљава горива данас, како смо се прилагодити променом неке компаније ће нестати, други прилагођен и новорођен.

Трећи индустријска револуција је већ овде, можете остати пасивни и ништа или заплитати са свима да, ако радиш нешто.

Хвала свим умовима који омогућавају овом Блогспот "Енергија Урантиа алтернативу" развијати и даље активни, не знамо колико дуго су мреже.

ЦЕНСУРА ТЕХНОЛОГИЈА
хттп://енергиалибребцн.блогспот.ес/
То је важно за читање.

Теам: Алтернативни извори енергије за Урантиа.
español

>
serbio

cambiar
Traducir

Ruso

Введение /Ввод ворота третьей промышленной революции.

Сейчас мы находимся в самом начале переходного периода энергии, исчезнут и некоторые новые будут обнаружены.

Эти документы направлены на умы, свободной от всех мыслей о страхе, а не с изменением энергии подходит "

Мы знаем, что опасность для всех заинтересованных сторон, чтобы показать, что от многих лет находится в стадии расследования, разработанные и испытанные на альтернативных источников энергии для комплекса умы, которые готовы предоставить в распоряжение тех, кто хочет и необходимости без злого умысла переход к более и более полной жизни, где богатство и контроля не зависит от нескольких власти с целью заставить замолчать самым скромным сознании эта область называется Urantia.

Много информации, хранящейся на сети всех видов памяти, в частности, в YOU TUBE это большое сообщество в том, что темы, доступны для всех своих исследованиях, эти документы разрабатываются, с одной стороны, здесь. В то время как другие проб и ошибок опыта многих умах привязали к этому блогу, и много других связей и исследования в сети.

Длинные яркие умы были полировки эволюции в этой области со своими исследованиями и изобретениями, некоторые органы власти сумели принять, если на благо своего народа.

Мы достигли той точки, когда все, это все хорошо для поддержания или шкуры были куплены или уничтожены, а кто нет, выступающей причинам удален, тюремному заключению или дискредитированы. (Варела Артуро ЭСТЕВЕС изобретение двигателя Español воды в 30-е годы, Стэн Майер, Павел Pantone, Даниэль Dingel и многое другое ... ... Говард Джонсон Магнит Магнит Мотор Мотор.)

Будет также удалить половину японский изобретатель Genepax двигатель работает только с водой?

В нашем сознании без повреждений бесплатно то, что правительства, которые проголосовали сами, отвечать на причину, которая начинает двигаться планеты.

Этот переход будет медленным, но мы видим, взрыв творчества неизвестна, начинает превращаться в настоящее время. Все изменения процесса перестройки, например .. Вы не можете изменить вдруг все машины, это должно быть постепенным, Есть много людей, испытывающих топлива сегодня, как нам приспособиться к меняющимся некоторые компании исчезают, другие адаптированные и новые рождаются.

Третья промышленная революция, уже здесь, вы можете оставаться пассивным и ничего не делать или заниматься со всеми, что, если вы делаете-то.

Спасибо всем, умы, которые делают возможным для этого BlogSpot "Энергия Urantia альтернатива" развиваться и по-прежнему активны, мы не знаем, как долго сеть.

CENSURA ТЕХНОЛОГИИ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Это очень важно для чтения.

Команда: Альтернативные источники энергии для Urantia.

Rumano

Introducere /Introducerea portile celei de-a treia revoluţii industriale.

In prezent, suntem la început de tranziţie de energie, unele dispărea şi altele noi, va fi descoperit.

Aceste acte sunt îndreptate spre mintea libera de la toate gândurile de teamă, spre deosebire de schimbare de energie se apropie "

Noi ştim de pericol pentru toate părţile interesate pentru a demonstra că, de la mulţi ani în urmă, este în curs de investigat, dezvoltate şi testate pe energiile alternative pentru un set complet de mintile care sunt dornici de a pune la dispoziţia celor care doresc şi au nevoie, fără ranchiună trecerea la o viaţă mai bună şi mai completă, în cazul în care bogăţia şi de control nu este dependentă de câteva cu puterea de a opri cel mai modest mintea acest domeniu numit Urantia.

Mai multe informaţii sunt stocate în reţea de către tot felul de minţi, în special în You tube este o comunitate mare, care face obiectul, la dispoziţia tuturor lor de cercetare, aceste lucrari sunt stabilite în partea de aici. În timp ce altele sunt de probă şi de eroare de mai multe experienţe mintea legate de acest blog, şi multe alte legături şi investigaţiile sunt în reţea.

Long luminoase minţile s-au polizat evolutia lor cu acest domeniu de cercetare şi de invenţii, unele guverne au reuşit să ia, dacă pentru binele poporului său.

Am ajuns la un punct în care totul este bine şi pentru păstrarea sau au fost cumpărate de piei sau distruse, şi care nu este de servire motive, îndepărtat, închis sau discreditat. (Varela Arturo Estévez invenţie motor Español apă în 30 de ani, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel si multe altele ... ... Howard Johnson Motor Magnet Magnet de motor.)

De asemenea, se va îndepărta de jumătate din inventator al japoneză Genepax motorul funcţionează doar cu apă?

În mintea noastră, fără prejudiciu liber acest lucru, că guvernele care au votat în de către noi înşine, răspunde la motivul pentru care este început să se deplaseze pe planetă.

Această tranziţie va fi lent, dar vom vedea o explozie de creativitate necunoscut, începe să apară în acest moment. Toate modificările sunt un proces de adaptare, de exemplu, .. Nu puteţi schimba brusc toate vehiculele, aceasta trebuie să fie treptată, există multe persoane care suferă de combustibil astăzi, aşa cum ne adapta la schimbarea unor companii vor dispărea, altele adaptat şi noi născut.

Cea de-a treia revoluţii industriale este deja aici, puteţi rămâne pasiv şi nu fac nimic sau să se implice cu toate că, dacă se face ceva.

Vă mulţumim pentru toate minţile care fac posibilă pentru acest BlogSpot "Energie Urantia alternativă la" evolueze şi să rămână activ, nu ştim cât de mult la reţea.

CENSURA TEHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Acest lucru este important pentru a citi.

Team: Energie alternativă pentru Urantia.

Portugués

Introdução /Introduzir os portões da terceira revolução industrial.

Estamos agora no início da transição energias, alguns desaparecem e novos serão descobertos.

Estes trabalhos são direcionados para espíritos livres de todos os pensamentos de medo, em oposição à mudança de energia está chegando "

Sabemos que o perigo para todos os interessados para mostrar que, desde há muitos anos está a ser investigado, desenvolvido e testado em energias alternativas para um conjunto abrangente de mentes que estão dispostos a disponibilizar para aqueles que querem e precisam, sem malícia mudar para uma vida melhor e mais ampla, onde riqueza e de controlo não é dependente de um número reduzido poder de silêncio com os mais humildes mentes deste espaço chamado Urantia.

Muita informação é armazenada na rede por todos os tipos de mentes, em particular no You Tube é uma grande comunidade que o assunto, disponíveis para todos os seus trabalhos de investigação, estes documentos são tiradas, em parte, aqui. Enquanto outros são experiências de tentativa e erro muitas mentes vinculados a este blog, e muitos outros links e as investigações estão na rede.

Long brilhantes mentes foram polimento a evolução desta área de investigação e com as suas invenções, alguns governos têm conseguido tomar se para o bem do seu povo.

Chegámos a um ponto onde tudo é tudo de bom para a manutenção ou couros foram compradas ou destruído e que não está servindo razões, removidos, encarcerados ou desacreditado. (Arturo Estévez Varela invenção do motor Español água na década de 30, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel e muitos mais ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Também irá remover metade do inventor da japonesa Genepax motor funciona somente com água?

Em nossas mentes, sem prejuízo livre isso, que os governos que são votados por nós, responder a razão que está a começar a mover o planeta.

Esta transição será lenta, mas vemos uma explosão de criatividade desconhecido, está começando a surgir neste momento. Todas as mudanças são um processo de adaptação, por exemplo .. Você não pode mudar de repente todos os veículos, isso tem de ser gradual, existem muitas pessoas experimentam combustível hoje, como se adaptar à mudança de algumas empresas vão desaparecer, outros adaptados e recém nascidos.

A terceira revolução industrial já está aqui, você pode permanecer passiva e nada fazem, ou envolver-se com tudo o que se está a fazer alguma coisa.

Obrigado a todas as mentes que tornam possível para este blogspot "Energia Urantia alternativa para" evoluir e permanecer ativo, não sabemos quanto tempo a rede.

Censura TECNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Isto é importante para ler.

Equipe: Energia Alternativa para Urantia.

Polaco

Wstęp /Wejście do bram trzeciej rewolucji przemysłowej.

Jesteśmy teraz na początku transformacji energii, niektóre znikną, a nowe będą odkryte.

Te dokumenty są skierowane umysły wolne od wszelkich myśli o strachu, w przeciwieństwie do zmian energii pochodzi "

Wiemy, że niebezpieczeństwo dla wszystkich zainteresowanych, aby pokazać, że od wielu lat jest badane, opracowane i przetestowane w sprawie alternatywnych źródeł energii na kompleksowe świadczenia umysły, które są gotowe do udostępnienia tych, którzy chcą i potrzebują bez złośliwości przejście do lepszego i pełniejszego życia, gdzie bogactwo i kontroli nie jest zależne od kilku z uprawnienia do milczenia najbardziej pokorny umysły tego obszaru nazywanego Urantia.

Dużo informacji jest przechowywany w sieci przez wszystkich rodzajów umysłów, zwłaszcza w You Tube jest duża społeczność, która podlega, dostępne dla wszystkich swoich badań, te dokumenty są przedstawione w części stąd. Podczas gdy inne metody prób i błędów doświadczeń wielu umysłach wiązanej do tego bloga, a wiele innych powiązań i dochodzeń w sieci.

Długie jasne umysły zostały polerowania rozwoju tego obszaru z ich badań i wynalazków, niektóre rządy nie udało się podjąć, jeśli dla dobra swojego ludu.

Doszliśmy punkcie, gdzie wszystko jest dobre dla utrzymywania lub skór zostały zakupione lub zniszczenie i która nie jest obsługujących przyczyn, usuni uwięzionych lub zdyskredytowane. (Varela Arturo Estévez wynalazek silnika Español wody w 30s, Stan Meyer, Paweł Pantone, Daniel Dingel i wiele innych ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor).

Czy również usunąć połowie wynalazcy's Japoński Genepax silnika działa tylko z wodą?

W naszych umysłach bez szkody darmo tego, że rządy, które są w głosowaniu przez samych siebie, odpowiedzi na przyczyny, że zaczyna się przesuwać planety.

To przejście będzie powolny, ale widzimy eksplozję kreatywności nieznane, zaczynają się pojawiać w tym czasie. Wszystkie zmiany są proces regulacji, np. .. Nie można zmienić nagle wszystkich pojazdów, to musi być stopniowe, istnieje wiele osób doświadczających paliwa dzisiaj, jak dostosować się do zmieniających niektóre przedsiębiorstwa zniknie, inne dostosowane i noworodków.

Trzecia rewolucja przemysłowa, jest już tutaj, możesz pozostać bierne i nic nie robić lub zaangażować wszystkich, że jeśli coś robi.

Dziękujemy wszystkim umysły, które umożliwiają tym blogspot "Energia Urantia alternatywę wobec rozwijać i pozostaną aktywne, nie wiemy, jak długo sieć.

CENSURA TECHNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Jest to ważne, aby czytać.

Team: Alternatywne źródła energii dla Urantia.
español

>
polaco

cambiar
Traducir

Noruego

Introduksjon /Gå inn i porten til den tredje industrielle revolusjon.

Vi er nå i begynnelsen av overgangen energier, noen forsvinner og nye blir oppdaget.

Disse papirene er rettet mot hodet fri fra alle tanker av frykt, i motsetning til endring av energi kommer "

Vi vet at faren til alle berørte viser at fra mange år siden, er undersøkt, utviklet og testet på alternative energikilder for et omfattende sett av hjernen som er villige til å gjøre tilgjengelig for dem som ønsker og behov uten ondskap bytte til en bedre og fyldigere liv, der rikdom og kontroll er ikke avhengig av noen med makt til å slå den mest ydmyke sinnene i dette området kalles Urantia.

Mye informasjon er lagret på nettverket ved alle typer sinn, særlig Du Tube er et stort samfunn som emne, tilgjengelig for alle deres forskning, disse papirene er tegnet inn en del herfra. Mens andre er prøving og feiling erfaringer av mange hjerner knyttes til denne bloggen, og mange andre koblinger og undersøkelser er på nettverket.

Lange lyse hoder har vært polering utviklingen av dette området med sin forskning og oppfinnelser, noen regjeringer har klart å ta hvis for godt av sine folk.

Vi har nådd et punkt der alt er bra for å holde eller skjuler ble kjøpt eller ødelagt, og som ikke tjener grunner fjernet, fengslet eller discredited. (Varela Arturo Estévez oppfinnelse motor Español vann i 30-årene, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel og mange flere ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Vil også fjerne halvparten av oppfinneren's Japanese Genepax motor fungerer bare med vann?

I vårt sinn uten skader gratis dette, at regjeringene som stemmer i oss selv, svarer til grunn at begynner å flytte planeten.

Denne overgangen vil bli treg, men vi ser en eksplosjon av kreativitet ukjent, begynner å dukke opp på dette tidspunktet. Alle endringer er en prosess med tilpasning, f.eks .. Du kan ikke endre plutselig alle kjøretøy, dette må gradvis, er det mange mennesker opplever brensel i dag, som vi tilpasser å endre noen selskaper vil forsvinne, andre tilpasses og ny født.

Den tredje industrielle revolusjon er allerede her, kan du forbli passive og ikke gjør noe eller engasjere seg med alle at hvis du gjør noe.

Takk til alle hoder som gjør det mulig for denne blogspot "Energy Urantia alternativ til å" utvikle seg og være aktiv, vi vet ikke hvor lenge nettverket.

CENSURA TEKNOLOGI
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dette er viktig å lese.

Team: Alternativ energi for Urantia.
español

>
noruego

cambiar
Traducir

Maltes

Introduzzjoni /Jidħlu fil-xtiebi tad-tielet rivoluzzjoni industrijali.

Ninsabu fil-bidu ta 'transizzjoni enerġiji, xi jisparixxu u oħrajn ġodda se jiġu skoperti.

Dawn il-karti huma diretti lejn minds ħielsa minn kull ħsibijiet ta 'biża', għall-kuntrarju tal-bidla ta 'l-enerġija li tkun ġejja "

Nafu l-periklu lil dawk kollha kkonċernati biex juru li, minn bosta snin ilu qed tiġi investigata, żviluppati u ttestjati fuq enerġiji alternattivi għal sett komprensiv ta 'mħuħ li huma lesti li jagħmlu disponibbli għal dawk li jridu u mingħajr ħtieġa malice switching għal ħajja aħjar u aktar sħiħa, fejn il-ġid u ta 'kontroll mhuwiex dipendenti fuq ftit bil-poter li l-aktar silenzju Umli imħuħ ta' dan żona li tissejjaħ Urantia.

Ħafna informazzjoni tkun maħżuna fuq in-netwerk minn kull tip ta 'imħuħ, b'mod partikolari fil You Tube kommunità kbira huwa dak is-suġġett, disponibbli għall-riċerka tagħhom, dawn il-karti huma magħmula fil-parti minn hawn. Filwaqt li oħrajn huma prova u żball ta 'ħafna esperjenzi minds Blog marbut ma' dan, u ħafna rabtiet oħra u l-investigazzjonijiet fuq in-netwerk.

Long bright minds ġew polishing l-evoluzzjoni ta 'dan il-qasam fir-riċerka tagħhom u l-invenzjonijiet, xi gvernijiet irnexxielhom jieħdu jekk, għall-ġid tal-popli tagħha.

Wasalna f'punt fejn kollox huwa tajjeb għaż-żamma jew ġlud kienu mixtrija jew meqruda u li mhix jservu raġunijiet, jitneħħa, jew id-diskreditu ħabs. (Varela Arturo Estévez invenzjoni magna Español ilma fil-30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel u ħafna iktar ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Se jneħħi wkoll nofs ta 'l-inventur tal Ġappuniż Genepax magna xogħlijiet biss bl-ilma?

Fil imħuħ tagħna mingħajr ħsara ħielsa dan, li l-gvernijiet li huma ivvutaw lilna nfusna billi, jirrispondu għall-raġuni li qed tibda timxi 'il-pjaneta.

Din it-tranżizzjoni se jkun bil-mod, iżda naraw splużjoni tal-kreattività magħrufa, qed tibda joħorġu f'dan il-ħin. L-emendi kollha huma proċess ta 'aġġustament, eż .. Inti ma tistax bidla f'daqqa waħda l-vetturi kollha, dan għandu jkun gradwali, hemm ħafna nies li qed jesperjenzaw il-karburant llum, kif neħtieġu nadattaw għall jinbidlu xi kumpaniji se jisparixxu, oħrajn adattat u mwielda ġodda.

Tielet industrijali rivoluzzjoni diġà here tista jibqgħu pasivní do xejn jew nikseb involuti kollha li jekk tun algo.

Grazzi lil kull mħuħ li jagħmluha possibbli għal dan blogspot "Enerġija Urantia alternattiva għal" jevolvu u jibqgħu attivi, ma nafux kif twil tan-network.

Censura TEKNOLOĠIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Din hi importanti biex jinqara.

Team: Alternattiva għall Urantia Enerġija.

Lituano

Įvadas /Įplaukimas vartai trečiosios industrinės revoliucijos.

Mes jau pradžioje perėjimą energijos, kai išnyksta ir naujas bus rastas.

Šie dokumentai yra nukreipti proto laisvi nuo bet kokios mintys apie baimę, o ne pakeisti energijos ateina "

Mes žinome, kad pavojus visoms suinteresuotoms šalims parodyti, kad daug metų buvo ištirti, parengti ir išbandyti alternatyvias energijos nustatytas išsamus protu, kad yra pasirengusi teikti tiems, kurie nori ir reikia, ne blogis perėjimas prie geriau ir išsamiau gyvenime, kai turtas ir kontrolė nepriklauso nuo kelių su galios nesikreipimą labiausiai pokornym protu šioje srityje vadinamas Urantia.

Daugiau informacijos yra saugoma tinklo visų rūšių protus, ypač You Tube yra didelė bendruomenė šiuo klausimu, prieinama visiems savo mokslinius tyrimus, šiuos dokumentus būtų imami iš dalies čia. Nors kitų bandymų ir klaidų patirtimi tiek protu susijusi su šio dienoraščio, ir daugelis kitų nuorodų ir tyrimus yra tinklo.

Ilgalaikė šviesus protas buvo poliravimo evoliucija šios srities mokslinių tyrimų ir išradimų, kai kurios vyriausybės pavyko imtis jei geras savo tautos.

Mes pasiekė tašką, kai viskas yra gerai išsaugoti arba kailiai buvo įsigyti arba sunaikinamos, ir kuris tarnauja ne priežastis, pašalintas, kalinami ar nepasitikėjimas. (Varela Arturo Estévez išradimas variklio Español vandens į 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel ir daugelis kitų ... ... Howard Johnson magnetas Motorinės magnetas Motorinės.)

Taip pat bus ištrinti pusę išradėjas's Japonų Genepax variklis veikia tik su vandeniu?

Mūsų protuose be žalos nemokamai tai, kad vyriausybėms, kad būtų balsuojama pagal save, atsakyti į priežastis, dėl kurios pradeda judėti planetos.

Šis perėjimas bus lėtai, tačiau mes matome sprogimo kūrybos nežinomas, pradeda atsirasti šiuo metu. Visi pakeitimai yra proceso koregavimas, pvz .. Jūs negalite pakeisti staiga visose transporto priemonėse, tai turi būti laipsniškas, yra labai daug žmonių patiria kuro šiandien, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių kai kurių bendrovių nebeliks, kiti pritaikyti ir naujų gimęs.

Trečiosios pramoninės revoliucijos jau čia gali likti pasyviai ir nieko nedaryti arba įsijungia su visais, kad jei tu darai kažką.

Ačiū visiems protu, kad galima šio Blogspot "Energija Urantia alternatyva" vystytis ir išlikti aktyvūs, mes nežinome, kiek laiko tinklas.

CENSURA TECHNOLOGIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Tai svarbu perskaityti.

Komanda: Alternatyvūs energijos Urantia.

Letón

Ievads /Iebraukšana vārtiem uz trešo rūpniecisko revolūciju.

Mēs tagad sākumā pāreja enerģijas, daži pazudīs un jaunu būs atklāts.

Šie dokumenti ir vērsta uz to, lai prātus brīva no visām domām un bailēm, nevis ar izmaiņām enerģijas nāk "

Mēs zinām, ka briesmas visiem iesaistītajiem, lai pierādītu, ka, no daudziem gadiem tiek izmeklēts, attīstīt un testēt ar alternatīvu enerģijas visaptverošu kopumu prātus, kas ir gatavi, lai būtu pieejama tiem, kas vēlas un nepieciešamību bez ļaunprātība pārejot uz labāku un pilnīgāku dzīvi, kur bagātība un kontrole nav atkarīga no dažām ar jaudu apklusināt visvairāk pazemīgs prātos šajā jomā sauc Urantia.

Daudz informācijas ir glabāt uz tīklā, visa veida prātu, it īpaši Jūs Tube ir liela kopiena šo jautājumu, kas ir pieejamas visiem to pētniecības, šie dokumenti ir velk daļa no šejienes. Lai arī citi ir izmēģinājumu un kļūdu pieredzi daudzu prātus saistīts ar šo emuāru, un daudzas citas saites un izmeklēšanu par tīklu.

Long spilgti prātos ir pulēšanas attīstību šajā jomā ar to pētniecības un izgudrojumu, dažas valdības ir spējušas veikt, ja par labu tās iedzīvotājiem.

Mēs esam sasnieguši punktu, kur viss ir labs uzturēšanas vai jēlādas pirkti vai iznīcināti, un kam nav apkalpo iemeslu dēļ izņemti, ieslodzīti vai diskreditēt. (Varela Arturo Estévez izgudrojums motora Español ūdens no 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel un daudz ko citu ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Vai arī izņemt pusi no izgudrotāja Japānas Genepax motors strādā tikai ar ūdeni?

Pēc mūsu prātus bez kaitējuma brīvu to, ka valdībām, kas ir balsoja ar sevi, atbildēt uz iemeslu, ka sāk kustēties planētas.

Šis pārejas posms būs lēns, bet mēs redzam, eksploziju radošu zināms, sāk parādīties šajā laikā. Visas pārmaiņas ir process, pielāgošana, piemēram, .. Jūs nevarat mainīt pēkšņi visiem transportlīdzekļiem, tas ir pakāpenisks, ir daudzi cilvēki, kas ir degvielas šodien, kā mēs pielāgotos mainīgiem daži uzņēmumi izzudīs, citi pielāgots un jaunu piedzimis.

Par trešo rūpniecisko revolūciju jau ir šeit, jūs varat palikt pasīvi un neko nedarīt vai iesaistīties ar visiem, ka, ja jūs darāt kaut ko.

Pateicoties visu prātus, kas ļauj šo blogspot "Enerģētika Urantia alternatīva" attīstās un paliek aktīvi, mēs nezinām, cik ilgi tīklam.

CENSURA TECHNOLOGY
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Tas ir svarīgi, lai lasītu.

Team: Alternatīva enerģija Urantia.
español

>
letón

cambiar
Traducir

Japonés

はじめに/3番目の産業革命のゲートに入る。

現在、一部が消えて新しいものが発見される遷移エネルギーの初めにされています。

これらの論文に対する恐怖心を自由のすべての考えから、エネルギーの変更に反対する監督は"来ている

私たちはすべての関係者には、何年も前から、検討されている代替エネルギーを開発し、心の包括的なセットでテストをしたいと悪意なく人を入手できるようにする必要があります表示する危険性を知っているここでの富と力を持ついくつかのコントロールは、このエリアの中で最も謙虚な心を静かに依存しない Urantiaと呼ばれ、より良い、より充実した生活への切り替え。

多くの情報がネットワーク上での心のすべての種類で、特にあなたがチューブに大規模な社会は、件名、すべての研究に利用する場合、これらの書類の一部はこちらから描かれています保存されます。一方、裁判と、多くの心に縛らこのブログの誤りの経験、そして他の多くのリンクと調査されているネットワーク上にあります。

長い明るい心、いくつかの政府が管理しているのは、人々のために良い場合には、研究や発明で、この地域の発展研磨されている。

私たちは購入した、または破壊した者、サービス上の理由から、削除、投獄されていないか疑わしい点がすべて保持または非表示に適していますに達しています。は、 30代、スタンメイヤー、ポールパントン、ダニエルDingelと、より多くの... (バレラアルトゥーロエステベス発明エンジンスペイン水...ハワードジョンソンマグネットモーターマグネットモーター。 )

また、発明者の日本Genepaxエンジンの半分の水でしか動作しませんが削除されますか?

この損傷と、その投票で、自分自身がされている政府は、地球を移動し始めている理由に対応する無料の私たちの心なし。

この移行スローされますが、私たちの創造性は不明の爆発を参照してください、この時点で出現し始めている。すべての変更を調整のプロセス、 ..例ですとしては消えることが徐々にいくつかの企業の変化に適応するには、突然、すべての車両を変更することはできませんが、この有しているので、多くの人々が今日の燃料が発生している、他と合わせ、新しい生まれ。

3番目の産業革命は、受動的であることはすでにここには、何もそれに巻き込まれるか、すべてを行う場合は何かをやっている。

おかげで、このことができるのBlogSpot " Urantia代替エネルギー"とアクティブな状態を維持発展することを、すべての心には、どのくらいのネットワークを知ることはありません。

CENSURAテクノロジー
http://energialibrebcn.blogspot.es/
これを読むことが大切です。

チーム:代替エネルギーUrantia 。

Italiano

Introduzione /Entrare le porte della terza rivoluzione industriale.

Ora siamo all'inizio della transizione energie, alcune scompaiono e nuove sarà scoperto.

Questi documenti sono diretti verso la mente libera da tutti i pensieri di paura, in contrapposizione alla variazione di energia è venuta "

Noi sappiamo che il pericolo per tutti gli interessati a dimostrare che, da molti anni fa è stato studiato, sviluppato e testato su energie alternative per una serie completa di menti che sono disposti a mettere a disposizione di coloro che vogliono e hanno bisogno, senza malizia il passaggio a una vita migliore e più ampia, dove la ricchezza e il controllo non è dipendente da un qualche potere di silenzio con i più umili menti di questa zona denominata Urantia.

Molte informazioni sono memorizzate in rete da parte di tutti i tipi di mente, in particolare in You Tube è una grande comunità di soggetti che, a disposizione di tutte le loro attività di ricerca, questi documenti sono tratte in parte da qui. Mentre altri sono prova di errore e le esperienze di molte menti legati a questo blog, e molti altri collegamenti e le indagini sono in rete.

Long menti brillanti sono stati lucidatura l'evoluzione di questa zona con le loro attività di ricerca e le invenzioni, alcuni governi sono riusciti a prendere, se per il bene del suo popolo.

Abbiamo raggiunto un punto in cui tutto va bene per il mantenimento o nasconde sono stati acquistati o la distruzione, e che non servono motivi, rimosso, imprigionati o screditata. (Arturo Varela Estévez invenzione del motore Español acqua nel 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel e molti di più ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnete motore.)

Comporta anche l'eliminazione di mezzo l'inventore del motore giapponese Genepax funziona solo con acqua?

Nella nostra mente libera, senza pregiudizio questo, che i governi che sono votati da noi, rispondere alla ragione che sta iniziando a spostare il pianeta.

Questo passaggio sarà lento, ma si vede una esplosione di creatività sconosciuta, sta cominciando ad emergere in questo momento. Tutti i cambiamenti sono un processo di adeguamento, ad esempio .. Non è possibile cambiare improvvisamente tutti i veicoli, questo deve essere graduale, ci sono molte persone con carburante oggi, come abbiamo di adattarsi alle mutevoli alcune società scompare, adattato e altri nuovi nati.

La terza rivoluzione industriale è già qui, si può rimanere passivi e non fare nulla o di essere coinvolti con tutti che, se si sta facendo qualcosa.

Grazie a tutte le menti che rendono possibile per questo blogspot "Energia alternativa al Urantia" evolvere e restare attivo, non sappiamo per quanto tempo la rete.

CENSURA DI TECNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Questo è importante da leggere.

Team: energie alternative per Urantia.

Indonesio

Pendahuluan /Memasuki pintu-pintu gerbang yang ketiga revolusi industri.

Kita sekarang pada awal transisi energi, sebagian hilang dan baru akan ditemukan.

Makalah ini akan diarahkan terhadap pemikiran bebas dari semua pikiran takut, yang bertentangan dengan perubahan energi akan datang "

Kita tahu bahaya untuk semua pihak untuk menunjukkan bahwa, dari bertahun-tahun lalu sedang diinvestigasi, dikembangkan dan diuji pada energi alternatif yang komprehensif untuk set pemikiran yang bersedia menyediakan untuk orang-orang yang ingin dan perlu tanpa kedengkian beralih ke yang lebih baik dan utuh kehidupan, di mana kekayaan dan tidak tergantung pada beberapa dengan kuasa untuk kesunyian yang paling rendah hati dari pemikiran daerah ini disebut Urantia.

Banyak informasi yang tersimpan pada jaringan oleh semua jenis pemikiran, khususnya di You Tube adalah sebagian besar masyarakat yang terganggu, tersedia untuk semua riset mereka, ini adalah karya sebagian diambil dari sini. Sedangkan yang lain adalah trial and error pengalaman banyak pikiran terikat ke Blog ini, dan masih banyak link lainnya penyelidikan dan sedang berada di jaringan.

Panjang terang pikiran telah upaman evolusi daerah ini dengan penelitian dan penemuan, ada beberapa pemerintah untuk mengambil jika dikelola dengan baik untuk para orang.

Kami telah mencapai titik di mana semuanya adalah untuk menjaga atau menyembunyikan telah dibeli atau hancur dan yang tidak melayani alasan, dihapus, atau penjara discredited. (Varela Arturo Estévez invensi mesin Español air di usia 30-an, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel dan banyak lagi ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Juga akan menghapus setengah dari penemu dari Jepang Genepax mesin bekerja hanya dengan air?

Dalam pikiran kita tanpa cedera gratis ini, bahwa pemerintah yang suaranya dalam oleh diri kita sendiri, menanggapi alasan yang diawali untuk memindahkan planet ini.

Transisi ini akan lambat, namun kami melihat sebuah ledakan kreativitas yang tidak diketahui, mulai muncul saat ini. Semua perubahan adalah proses penyesuaian, misalnya .. Anda tidak dapat mengubah semua kendaraan tiba-tiba, hal ini harus bertahap, banyak orang mengalami bahan bakar ini, seperti yang kita beradaptasi dengan perubahan beberapa perusahaan akan hilang, dan lain diadaptasi baru lahir.

Revolusi industri yang ketiga sudah di sini, Anda dapat tetap pasif dan tidak melakukan apa-apa atau mendapatkan semua yang terlibat dengan jika anda melakukan sesuatu.

Terima kasih kepada semua pikiran yang memungkinkan untuk ini blogspot "Urantia Energi alternatif untuk" berkembang dan tetap aktif, kami tidak tahu berapa lama jaringan.

CENSURA TEKNOLOGI
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Hal ini penting untuk dibaca.

Team: Energi Alternatif untuk Urantia.

Húngaro

Bevezetés /Belépve a kapun a harmadik ipari forradalom.

Most már az elején az átmeneti energiák, néhány eltűnik, és újak kerülnek fel.

Ezek a dokumentumok irányul minds mentes minden gondolat a félelem, szemben az a változás az energia jön "

Tudjuk, hogy a veszély, hogy minden érintett számára, azt mutatják, hogy sok évvel ezelőtt is vizsgálták, fejleszteni és tesztelni az alternatív energiaforrásokra vonatkozó átfogó elmék, akik hajlandóak hozzáférhetővé teszi azokat, akik szeretnének, és szükség is van a rosszindulat kapcsoló a jobb és teljesebb életet, ahol a gazdagság és nem függ a pár együtt, hogy a szerény csend minds e területet nevezett Urantia.

Sok információt tárolnak a hálózaton minden elmék, különösen You Tube egy nagy közösség, hogy a témával kapcsolatban, a rendelkezésre álló valamennyi kutatás, a papírokat dolgozzák részben innen. Míg mások próba és tévedés tapasztalatok sok ész kötve a blog, és sok más kapcsolatokat és a vizsgálatokat a hálózaton.

Hosszú ragyogó elmék kerültek polírozásra alakulásának ezen a területen a kutatási és találmányokra, egyes kormányok sikerült, hogy ha jó az embereknek.

Azt is elérte azt a pontot, ahol minden van minden jó, hogy vagy elrejti vásároltak vagy megsemmisült, és aki nem szolgálja okokból eltávolították, bebörtönözték vagy vesztette. (Varela Arturo Estévez találmány motor Español vizet a 30-as évek, Stan Meyer, Paul pantone, Daniel Dingel és még sok más ... ... Howard Johnson Mágnes Mágnes Motor Motor.)

Is törölni fele a feltaláló a japán Genepax motor csak a víz?

A fejünkben nem szabad ezt a sérülést, hogy a kormányok, hogy szavazott a magunk, válaszoljon az oka annak, hogy az elején, hogy a bolygón.

Az átmenet lassú lesz, de úgy látjuk, hogy a robbanás a kreativitás, ismeretlen kezd kialakulni ebben az időben. Minden változás a kiigazítási folyamatot, pl .. Nem változtathatja meg hirtelen minden jármű, ez a fokozatos, sok ember tapasztal üzemanyag ma, mint alkalmazkodni a változó néhány vállalat eltűnik, mások igazítani és újszülött.

A harmadik ipari forradalom már itt van, akkor marad a passzív, és nem tesz semmit, vagy vegyenek részt az összes, hogy ha csinálsz valamit.

Köszönjük, hogy a fejében, hogy lehetővé teszik az e blogspot "Energia Urantia alternatívája" fejlődik, és továbbra is aktív, nem tudjuk, milyen hosszú a hálózat.

CENSURA TECHNOLÓGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Ez azért fontos, hogy olvassa el.

Csapat: Alternatív energia Urantia.
español

>
húngaro

cambiar
Traducir

Holandes

ntroductie /Invoeren van de poorten van de derde industriële revolutie.

We zijn nu in het begin van de overgang van energie, sommige verdwijnen en nieuwe worden ontdekt.

Deze kranten zijn gericht op gedachten vrij van alle gedachten van angst, in tegenstelling tot de verandering van de energie komt "

We weten het gevaar aan alle betrokkenen om aan te tonen dat, uit vele jaren geleden, al wordt onderzocht, ontwikkeld en getest op alternatieve energiebronnen voor een uitgebreide reeks geesten die bereid zijn beschikbaar te stellen aan diegenen die willen en nodig hebben zonder kwaadwilligheid omschakelen naar een beter en vollediger leven, waar rijkdom en de controle is niet afhankelijk van een paar met een vermogen om te zwijgen van de meest nederige geest van dit gebied genaamd Urantia.

Veel informatie is opgeslagen op het netwerk door allerlei gedachten, met name op You Tube is een grote gemeenschap die onderworpen, beschikbaar voor al hun onderzoek, deze documenten zijn opgesteld in het kader van hier. Terwijl anderen zijn "trial and error ervaringen van vele geesten gebonden aan deze blog, en vele andere links en onderzoeken zijn op het netwerk.

Lange heldere geesten zijn het polijsten van de ontwikkeling van dit gebied met hun onderzoek en uitvindingen, sommige regeringen hebben weten te treffen indien voor het welzijn van zijn bevolking.

We hebben een punt bereikt waarop alles is al goed voor het houden of huiden werden gekocht of vernietigd en die niet in dienst redenen verwijderd, gevangengezet of in diskrediet gebracht. (Varela Arturo Estevez uitvinding motor Español water in de 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel en nog veel meer ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Werd verwijderd uit de Genepax ook de uitvinder van de Japanse motor werkt alleen met water?

In onze gedachten zonder schade vrij dit, dat de regeringen die worden gestemd door onszelf, reageren reden dat begint te bewegen de planeet.

Deze overgang wordt langzaam, maar we zien een explosie van creativiteit onbekend, begint te komen op dit moment. Alle wijzigingen zijn van een proces van aanpassing, bijvoorbeeld .. Je kunt niet veranderen plotseling alle voertuigen, dan moet deze worden geleidelijk, er zijn veel mensen die brandstof vandaag, want we passen aan veranderende sommige bedrijven zullen verdwijnen, anderen aangepast en nieuwe geboren.

De derde industriële revolutie is al hier, kunt u passief blijven en niets doen of meedoen met al dat als je doet iets.

Dank aan alle geesten die het mogelijk maken voor deze blogspot "Energie Urantia alternatief voor het" ontwikkelen en actief blijven, we weten niet hoe lang het netwerk.

CENSURA TECHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dit is belangrijk om te lezen.

Team: Alternatieve energie voor Urantia.
español

>
holandés

cambiar
Traducir