Llegada de la Irradiación desde el Sol Central de la Galaxia a la tierraSolo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN

El gas de brown requiere contenedores de alta presión para su almacenamiento lo que hace poco idóneo su distribución. El gas de brown debe ser consumido inmediatamente después de su producción. Es un combustible de hidrógeno bajo demanda que solo es producido cuando se lo necesita. De ahí una de la razones por la cual las compañías petroleras tratan de mantener callada esta tecnología: No pueden envasar y vender el gas de brown.

Blog adicional de visualizacion rapida solo con, los sistemas hho y demas informacion para vehiculos motores identicos a los encontrados en la barr
a lateral. **AQUÍ**Esperamos que sea de gran ayuda para los que empiezan.
ES MUY IMPORTANTE VER EL VIDEO DE. "Combustion de gases en globos"
Solo hho vehiculos motores. *HIDROGENO+OXIGENO*. GAS DE BROWN
..........................................................

**Una alternativa energética “Stirling Motor”

**Una alternativa energética “Stirling Motor”
Enlace a blog adicional en imagen

Enlace rapido a blogs de Compañeros para no perderse en el principal.. Click en imagen..


Es importante discernir la información, tened cuidado con los tipos de ovnis que aparezcan, ya que los referentes a los seres de luz o las jerarquías celestiales como queráis llamarlas SON OVNIS DE PURA LUZ.

Y LOS DE LA ZONA INVOLUCIONISTA solo llegan hasta la cuarta dimensión y todos ellos tienen luz artificial.
**..**

Comunicado urgente a todos los trabajadores de la luz


Tened cuidado con lo que coméis, se acerca la fecha y dependiendo de la vibración vital que tengamos en el cuerpo material, así pasaremos la transición entre 12 de diciembre de 2012 y 21 diciembre de 2012, dos meses mas o menos +/- antes y después de estas fechas, ya que el tiempo del universo no se rige por el tiempo lineal de nuestro planeta tierra.

Tened cuidado sobre todo con la comida precocinada, y con los usos del microondas el cual deberéis ir pensando que hacer con el, y los productos que os echéis al cuerpo y o respiréis.

Os dejamos aquí enlaces a información importante para subir la vibración, no penséis que es cuestión de hacer propaganda, simplemente es información, cada cual que la use según su criterio.

Microondas debemos discernir la información. http://microondasmicroondasmicroondas.blogspot.com/

Tenere http://teneretano.blogspot.com/ La Energía Escalar y el Sistema Nervioso.

ENLACE A PAGINA PRINCIPAL,- LINK , -WEB,- BLOGGER

****AQUI****

http://energiaalternativaparaurantia.blogspot.com/

Energía alternativa para Urantia, el conocimiento tan solo se posee si se comparte.

energía gratuita para todos,
energía gratuita para todos,energía gratuita para todos
energía gratuita para todos.energía gratuita para todos.energía gratuita para todos
energía gratuita para todos-energía gratuita para todos-energía gratuita para todos

jueves, 12 de febrero de 2009

Vietnamita

Giới thiệu /Vào các cửa hàng thứ ba cuộc cách mạng công nghiệp.

Bây giờ chúng tôi đang trong lúc bắt đầu chuyển đổi năng lực, một số biến mất và mới sẽ được khám phá.

Những giấy tờ được hướng dẫn miễn phí đối với tâm từ tất cả các suy nghĩ của sợ hãi, như là trái ngược với sự thay đổi năng lượng là sắp tới "

Chúng tôi biết những mối nguy hiểm cho tất cả các liên quan để chứng minh rằng, từ nhiều năm trước, đang được điều tra, phát triển và thử nghiệm về năng lực thay thế cho toàn bộ các tư duy có sẵn để làm cho có sẵn cho những người muốn và cần thiết mà không có malice chuyển sang một cuộc sống tốt hơn và Fuller, nơi mà sự giàu có và kiểm soát không phải là phụ thuộc vào một số ít có quyền im lặng khiêm tốn nhất trong tâm của khu vực này được gọi là Urantia.

Nhiều thông tin được lưu trữ trên các mạng của tất cả các loại tư duy, đặc biệt là trong ống Bạn là một chủ đề lớn của cộng đồng đó, dành cho tất cả các nghiên cứu, các giấy tờ này được trích ra một phần từ đây. Trong khi những người khác đang thử nghiệm và báo lỗi rất nhiều kinh nghiệm của tư duy gắn với Blog này, và rất nhiều các liên kết khác và đang điều tra trên mạng.

Long tâm sáng đã được polishing sự tiến triển của khu vực này với các nghiên cứu và chế, một số các chính phủ có quản lý, nếu để cho tốt đẹp của người dân.

Chúng tôi đã đạt đến một điểm mà tại đó tất cả mọi thứ đều tốt trong việc giữ gìn hides hoặc đã mua hoặc tiêu huỷ và người phục vụ không phải là lý do, xoá bỏ, imprisoned hoặc discredited. (Varela Arturo Estévez chế công Español nước trong 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel và nhiều hơn ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Cũng sẽ loại bỏ một nửa của inventor của Nhật Bản Genepax động cơ chỉ hoạt động với nước!

Trong tư duy của chúng tôi mà không có thương tích miễn phí này, mà các chính phủ được bầu tại của bản thân, đáp ứng với lý do đó là bắt đầu di chuyển các hành tinh.

Điều này sẽ được chuyển đổi chậm, nhưng chúng tôi thấy một bùng nổ của sự sáng tạo không rõ, là bắt đầu xuất hiện vào thời điểm này. Tất cả các thay đổi là một quá trình điều chỉnh, ví dụ như .. Bạn không thể thay đổi đột ngột tất cả các xe cộ, điều này phải được dần dần, có rất nhiều người dân gặp nhiên liệu ngày hôm nay, khi chúng tôi điều chỉnh để thay đổi một số công ty sẽ biến mất, những người khác được điều chỉnh và mới sinh ra.

Thứ ba là cuộc cách mạng công nghiệp đã có ở đây, bạn có thể vẫn còn thụ và không phải làm gì hoặc tham gia với tất cả rằng nếu bạn đang làm gì đó.

Xin cám ơn tất cả những tư duy đó làm cho nó có thể cho blogspot "Urantia Năng lượng thay thế cho" tiến triển và duy trì hoạt động, chúng tôi không biết bao lâu mạng.

CENSURA CÔNG NGHỆ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Điều này rất quan trọng để đọc.

Team: Sức Năng lượng cho Urantia.

Ucraniano

Вступ /Введення ворота третьої промислової революції.

Зараз ми знаходимося на самому початку перехідного періоду енергії, зникнуть і деякі нові будуть виявлені.

Ці документи спрямовані на розум, вільну від усіх думок про страху, а не зі зміною енергії підходить "

Ми знаємо, що небезпека для всіх зацікавлених сторін, щоб показати, що від багатьох років перебуває в стадії розслідування, розроблені та випробувані на альтернативних джерел енергії для комплексу уми, які готові надати в розпорядження тих, хто хоче і необхідності без злого умислу перехід до більш і більш повної життя, де багатство та контролю не залежить від декількох влади з метою змусити замовчати найскромнішими свідомості ця область називається Urantia.

Багато інформації, що зберігається на мережі всіх видів пам'яті, зокрема, в YOU TUBE це велике співтовариство в тому, що теми, що доступні для всіх своїх дослідженнях, ці документи розробляються, з одного боку, тут. У той час як інші проб і помилок досвіду багатьох умах прив'язали до цього блогу, і багато інших зв'язків та дослідження в мережі.

Довгі яскраві уми були полірування еволюції у цій галузі зі своїми дослідженнями та винаходами, деякі органи влади зуміли прийняти, якщо на благо свого народу.

Ми досягли тієї точки, коли все, це все добре для підтримки або шкури були куплені або знищені, а хто ні, виступаючої причин знищено, тюремного ув'язнення або дискредитовано. (Варела Артуро Естевесом винахід двигуна Español води в 30-ті роки, Стен Майер, Павло Pantone, Даніель Dingel та багато іншого ... ... Говард Джонсон Магніт Магніт Мотор Мотор.)

Буде також видалити половину японський винахідник Genepax двигун працює тільки з водою?

У нашій свідомості без ушкоджень безкоштовно те, що уряди, які проголосували самі, відповідати на причину, яка починає рухатися планети.

Цей перехід буде повільним, але ми бачимо, вибух творчості невідома, починає перетворюватися в даний час. Всі зміни процесу перебудови, наприклад .. Ви не можете змінити раптом всі машини, це повинно бути поступовим, Є багато людей, испытывающих палива сьогодні, як нам пристосуватися до мінливих деякі компанії зникають, інші адаптовані і нові народжуються.

Третя промислова революція, вже тут, ви можете залишатися пасивним і нічого не робити або займатися з усіма, що, якщо ви робите-то.

Спасибо всем, уми, які роблять можливим для цього Blogspot "Енергія Urantia альтернатива" розвиватися і, як і раніше активні, ми не знаємо, як довго мережу.

CENSURA ТЕХНОЛОГІЇ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Це дуже важливо для читання.

Команда: Альтернативні джерела енергії для Urantia.

Turco

Giriş /Üçüncü endüstriyel devrimin girme kapıları.

Şimdi bazı yokolacağı yeni keşfedilmiş olacak geçiş enerjileri, en başında yer almaktadır.

Bu belgeleri kafasında ücretsiz yönelik korku tüm düşüncelerinizi, as enerji değişikliği karşı yönlendirilir "geliyor

Hepimiz ilgili olduğu, pek çok yıl önce, araştırılmakta olup olmadığını geliştirilen ve alternatif enerjiler üzerinde test kafasında kapsamlı bir ayarlamak için İsteyeni ve fesat gereksiniminiz için yapması isteyen göstermek için tehlike biliyorum burada zenginlik ve kontrol güç ile birkaç bu alanın en alçak gönüllü kafasında susturmak için bağlı değildir Urantia denir daha iyi ve tam bir hayat, geçiş.

Fazla bilgi Ağdaki kafasında her türlü tarafından, özellikle You Tube büyük bir topluluk bu konu, tüm araştırma için kullanılabilir, bu belgeleri kısmen buradan çizilir saklanır. Diğerleri davası ve kafasında bu Blog bağlı hatası deneyimleri ve diğer bağlantılar ve soruşturma genel ağ bulunmaktadır.

Uzun parlak kafasında bazı hükümetler yönetilen olduğunuz halkının iyi bir değer almak için araştırma ve buluşlar bu alanın evrimini polisaj yapılmıştır.

Biz satın alınmış veya imha ve hizmet nedenlerle çıkarılmış, hapis veya şüpheli olmayan bir noktada her şey tutmak veya gizler için iyi ulaştı. The 30s Stan Meyer, Paul Pantone Daniel Dingel ve çok daha fazlası ... yılında (Varela Arturo Estévez buluş motoru Español su ... Howard Johnson Mıknatıs Motorlu Mıknatıs Motorlu.)

Ayrıca, mucit's Japon Genepax motoru yarısı kaldıracaktır su ile çalışıyor?

Bu zarar, bu kendimizi tarafından oy olan hükümetler, bu gezegenin hareket başladı nedenle yanıt ücretsiz aklımıza olmadan.

Bu geçiş yavaş olacaktır, ama yaratıcılık bilinmeyen bir patlama bakın, şu anda ortaya çıkmaya başladı. Tüm değişiklikler ayarlı bir süreç .. örneğin Gibi kaybolur bazı şirketler değişen uyum kademeli olmak için birden tüm araçlar değiştiremezsiniz, bu ise, çok sayıda kişi bugün yakıt karşılaşan vardır, diğerleri ve uyarlanmış yeni doğmuş.

Üçüncü endüstriyel devrim, bir pasif kalabilir zaten var ve hiçbir şey bu ile ilgili yapılacak bir şeyler yapıyorsun.

Teşekkürler bu böyledir Blogspot "Enerji Urantia alternatif" ve etkin kalır evrim yaptığınız tüm beyinler için, ne kadar süreyle ağ bilmiyorum.

CENSURA TEKNOLOJİ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Bu okumak için önemlidir.

Takım: Alternatif Enerji Urantia için.

Tailandés

คำแนะนำ /ป้อนประตูที่สามอุตสาหกรรมปฏิวัติ.

เราตอนนี้ในการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลง energies บางหายและใหม่จะพบ.

เอกสารเหล่านี้จะโดยตรงต่อจิตใจฟรีจากทั้งหมดคิดของกลัวเป็นต่อต้านการเปลี่ยนแปลงพลังงานมา "

เรารู้อันตรายทุกคนที่เกี่ยวข้องจะแสดงที่จากหลายปีที่ผ่านมามีการสอบพัฒนา และการทดสอบอื่นบน energies สำหรับครบชุดจิตใจที่เต็มใจที่จะจัดให้มีขึ้นแก่บรรดาผู้ที่ต้องการและต้อง การโดยความประสงค์ร้ายเปลี่ยนเป็นดีและ fuller ชีวิตที่ทรัพย์สมบัติและควบคุมไม่ขึ้นกับจำนวนน้อยที่มีอำนาจที่จะให้ความ เงียบที่สุดนอบน้อมจิตใจของบริเวณนี้เรียก Urantia.

ส่วนมากข้อมูลถูกเก็บไว้ในเครือข่ายโดยสติปัญญาทุกชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน หลอดคุณเป็นชุมชนขนาดใหญ่ที่หัวเรื่องสามารถทั้งหมดของพวกเขาวิจัยเอกสาร เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งในวาดจากที่นี่. ขณะที่คนอื่นๆจะถูกทดลองและความผิดพลาดประสบการณ์หลายจิตใจที่เชื่อมโยงกับ บล็อกนี้และอื่นๆอีกมากมายการเชื่อมโยงและการสอบสวนอยู่ในเครือข่าย.

ยาวสว่างได้รับการขัดเกลาจิตใจที่วิวัฒนาการของบริเวณนี้กับการวิจัยและการประดิษฐบางรัฐบาลมีการจัดการที่จะหากที่ดีของผู้คน.

เราได้ถึงระดับที่ทุกสิ่งทั้งหมดดีหรือซ่อนการดำเนินการเพื่อให้มีการซื้อ หรือทำลายและผู้ที่ไม่ได้ให้บริการเหตุผลลบจำคุกหรือไม่น่าเชื่อ. (Varela Arturo Estévez ประดิษฐ์เครื่องยนต์ Español น้ำในยุค 30, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel และอื่นๆอีกมากมาย ... ... Howard Johnson แม่เหล็กแม่เหล็กมอเตอร์มอเตอร์.)

จะลบครึ่งหนึ่งของตำรับญี่ปุ่น Genepax เครื่องยนต์ทำงานเฉพาะกับน้ำ?

ในจิตใจของเราได้รับบาดเจ็บโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนี้ที่รัฐบาลที่มีการลงคะแนนโดยเราตอบสนองต่อเหตุผลที่เริ่มต้นเพื่อย้ายดาวเคราะห์.

การเปลี่ยนแปลงนี้จะช้าแต่เราเห็นการระเบิดของความคิดสร้างสรรค์ไม่ทราบเป็น ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับออกมาในขณะนี้. การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดที่มีกระบวนการปรับเช่น .. คุณไม่สามารถเปลี่ยนกึกรถทั้งหมดนี้มีให้ค่อยๆมีหลายๆคนประสบเชื้อเพลิง วันนี้ขณะที่เราปรับให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงบางบริษัทจะหาย, และอื่นๆที่ปรับใหม่เกิด.

การปฏิวัติอุตสาหกรรมที่สามแล้วที่นี่คุณสามารถคงดิ้นรนและกระทำได้หรือไม่ มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่หากคุณกำลังทำอะไรบางอย่างที่.

ขอขอบคุณทุกที่จิตใจที่ทำให้ได้นี้ blogspot "พลังงาน Urantia ทางเลือกไปที่" คิดค้นและยังคงใช้งานเราไม่ทราบระยะเวลาที่เครือข่าย.

CENSURA เทคโนโลยี
http://energialibrebcn.blogspot.es/
นี่คือสิ่งที่สำคัญในการอ่าน.

ทีมงาน: พลังงานทางเลือกสำหรับ Urantia.
español

>
tailandés

cambiar
Traducir

Tagalo

Panimula /Pagpasok ng gate ng ikatlong industriya rebolusyon.

Kami ngayon ay sa simula ng transition energies, ang ilang mga lumaho at mga bago ay natuklasan.

Ang mga papeles ay itutungo patungo sa isipan libre mula sa lahat ng mga saloobin ng takot, bilang laban sa pagbabago ng enerhiya ay darating "

Alam namin ang mga panganib sa lahat ng nag-aalala upang ipakita na, mula sa maraming mga taon na nakalipas ay investigated, binuo at nasubok sa alternative energies para sa isang kumpletong hanay ng mga isipan na payag na gumawa na magagamit sa mga taong gusto at kailangan mo nang walang masamang hangarin lumipat sa isang mas mahusay at fuller buhay, na kung saan ang kayamanan at kontrol ay hindi nakasalalay sa ilang mga may kapangyarihan sa katahimikan ang pinaka-pakumbaba isipan ng lugar na ito na tinatawag na Urantia.

Maraming impormasyon ay naka-imbak sa mga network sa pamamagitan ng lahat ng mga uri ng isipan, lalo na sa ka tubo ay isang malaking komunidad na paksa, na magagamit sa lahat ng kanilang mga pananaliksik, ang mga papeles ay inilabas sa bahagi mula sa dito. Habang ang mga iba ay trial at error sa mga karanasan ng maraming mga isipan na nakatali ang Blog na ito, at marami pang ibang mga links at mga pagsisiyasat ay sa network.

Long maliwanag isipan na ito ay buli ang evolution ng lugar na ito sa kanilang mga pananaliksik at imbensyon, ang ilang mga pamahalaan ay may pinamamahalaang upang kung para sa kabutihan ng kanyang mga tao.

Namin na naabot ng isang punto kung saan ang lahat ay mabuti para sa lahat ng pagdiriwang o hides ay binili o nawasak at kung sino ay hindi serving dahilan, tinanggal, nabilanggo o discredited. (Varela Arturo Estévez imbento engine Español tubig sa 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel at marami pang ibang ... ... Howard Johnson magneto Motor magneto Motor.)

Ay maaari ring tanggalin ang kalahati ng mga manlilikha ng Hapon Genepax engine ay gumagana lamang sa pamamagitan ng tubig?

Sa aming isipan na walang pinsala sa katawan ng libreng na ito, na ang mga pamahalaan na bumoto sa pamamagitan ng ating sarili, tumugon sa mga dahilan na ito ay simula upang ilagay ang mga planeta.

Ang paglipat na ito ay mabagal, ngunit hindi namin makita ang isang pagsabog ng pagkamalikhain hindi kilala, ay nagsisimula sa sumulpot sa oras na ito. Ang lahat ng mga pagbabago ay isang proseso ng pag-aayos, hal .. Ikaw ay hindi maaaring baguhin bigla ang lahat ng mga sasakyan, ito ay may na unti-unti, mayroong maraming mga tao ang nakakaranas ng gasolina ngayon, bilang ay iaangkop namin sa mga pagbabago ng ilang mga kumpanya ay mawala, ang iba na iniangkop at ang bagong ipinanganak.

Ang pangatlong rebolusyon na ito ay ginagamit na pang-industriya dito, maaari kang manatiling pasibo at wala o kumuha kasangkot sa lahat na kung ikaw ay paggawa ng isang bagay.

Salamat sa lahat ng mga isipan na gumawa ng posible para sa mga ito blogspot "Energy Urantia alternatibo sa" evolve at mananatiling aktibo, hindi namin alam kung gaano katagal ang network.

CENSURA Teknolohiya
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Ito ay mahalaga sa mga nabasa na.

Team: Alternatibong Enerhiya para sa Urantia.

Sueco

Inledning /Skriva portarna för den tredje industriella revolutionen.

Vi befinner oss nu i början av övergången energi del försvinner och nya kommer att upptäckas.

Dessa dokument är inriktade sinnen fri från alla tankar av rädsla, i motsats till den förändring av energin skall komma "

Vi vet att fara till alla berörda för att visa att, från många år sedan man undersökt, utvecklat och testat på alternativa energikällor för en omfattande uppsättning sinnen som är villiga att göra tillgängliga för dem som vill och behöver utan skadeglädje byta till en bättre och fullständigare liv, där rikedom och är inte beroende av ett fåtal med makt att tysta de mest ödmjuka sinnen i detta område som kallas Urantia.

Mycket information lagras på nätverket genom alla slags sinnen, i synnerhet i You Tube är en stor gemenskap som ämne, tillgänglig för alla deras forskning, dessa papper är hämtade delvis härifrån. Medan andra är trial-and-error erfarenheter av många sinnen bundna till den här bloggen, och många andra band och undersökningar på nätet.

Långa ljusa huvuden har polering utvecklingen av detta område med sin forskning och uppfinningar, vissa regeringar har lyckats ta om för bra för sitt folk.

Vi har nått en punkt där allt är bra för att behålla eller hudar köptes eller förstöras, och som inte tjänar skäl bort, fängslas eller misskrediterade. (Varela Arturo Estévez uppfinning motor Español vatten i 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel och många fler ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Kommer också ta bort hälften av uppfinnarens japanska Genepax motorn fungerar bara med vatten?

I våra tankar utan att skada fria, att de regeringar som har röstat i själva svara på anledningen som börjar gå planeten.

Denna övergång kommer att vara långsam, men vi ser en explosion av kreativitet okänd, börjar dyka upp vid denna tidpunkt. Alla förändringar är en process av anpassning, t.ex. .. Du kan inte ändra plötsligt alla fordon måste detta ske gradvis, det finns många människor som bränsle i dag, som vi anpassa sig till ändrade en del företag kommer att försvinna, andra anpassas och nyfödda.

Den tredje industriella revolutionen redan är här, du kan sitta och göra ingenting eller engagera alla att om ni gör något.

Tack för alla sinnen som gör det möjligt för denna blogspot Energi Urantia alternativ till "utvecklas och vara aktiva, vi vet inte hur länge nätet.

CENSURA TEKNIK
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Detta är viktigt att läsa.

Team: Alternativ energi till Urantia.
español

>
sueco

cambiar
Traducir

Serbio

Увод /Унос врата трећа индустријска револуција.

Сада смо на почетку транзиције енергија, и нестају неке нове ће бити откривени.

Ови радови су усмерене на ум слободан од свих мисли страха, за разлику од промена енергије долази "

Знамо опасност да све заинтересоване да показују да је, из много година је истражили, развијени и тестирани на алтернативним енергија за свеобухватан скуп умовима који су спремни ставити на располагање онима који желе и требају без злоћа пребацивање на бољу и потпунијег живота, где се богатство и контроле није овисна о неколико са снагом до ћутања највише скромном умовима овом подручју званом Урантиа.

Већину информација је? Ува на мрежи свих врста умова, нарочито у Ви Тубе је велика заједница која предмет, на располагању свим њиховим истраживањима, ове новине су извучени у склопу одавде. Док су други суђења и грешка искустава многих умова везан за овај блог, и многе друге истраге су и линкови на мрежи.

Дуга светла умова су полирање еволуција овог подручја са својим истраживањима и изума, неке владе су успели да се, ако за добробит свог народа.

Ми смо достигли тачку у којој је све све добре за држање или скрива или уништене су купили и ко није служио разлога уклоњен, затворени или дисцредитед. (Варела Артур Естэвез изум мотора Еспан̃ол воде у 30с, Стан Меыер, Паул Пантоне, Даниел Дингел и још много тога ... ... Хоуард Јохнсон Магнет Магнет Мотор Мотор.)

Ће такође уклонити пола изумитељ'с јапански Генепакс мотор ради само са водом?

Во нашим умовима без повреда фрее то, да је влада који су гласали у сами, реагује на раэлог због којег је почетком покрет планети.

Ово ће бити спор транзицији, али смо видели експлозију креативности непознат, почиње рађати у овом тренутку. Све промене су процес прилагођавања, нпр .. Не можете променити одједном сва возила, то мора бити постепен, постоји много људи доживљава горива данас, како смо се прилагодити променом неке компаније ће нестати, други прилагођен и новорођен.

Трећи индустријска револуција је већ овде, можете остати пасивни и ништа или заплитати са свима да, ако радиш нешто.

Хвала свим умовима који омогућавају овом Блогспот "Енергија Урантиа алтернативу" развијати и даље активни, не знамо колико дуго су мреже.

ЦЕНСУРА ТЕХНОЛОГИЈА
хттп://енергиалибребцн.блогспот.ес/
То је важно за читање.

Теам: Алтернативни извори енергије за Урантиа.
español

>
serbio

cambiar
Traducir

Ruso

Введение /Ввод ворота третьей промышленной революции.

Сейчас мы находимся в самом начале переходного периода энергии, исчезнут и некоторые новые будут обнаружены.

Эти документы направлены на умы, свободной от всех мыслей о страхе, а не с изменением энергии подходит "

Мы знаем, что опасность для всех заинтересованных сторон, чтобы показать, что от многих лет находится в стадии расследования, разработанные и испытанные на альтернативных источников энергии для комплекса умы, которые готовы предоставить в распоряжение тех, кто хочет и необходимости без злого умысла переход к более и более полной жизни, где богатство и контроля не зависит от нескольких власти с целью заставить замолчать самым скромным сознании эта область называется Urantia.

Много информации, хранящейся на сети всех видов памяти, в частности, в YOU TUBE это большое сообщество в том, что темы, доступны для всех своих исследованиях, эти документы разрабатываются, с одной стороны, здесь. В то время как другие проб и ошибок опыта многих умах привязали к этому блогу, и много других связей и исследования в сети.

Длинные яркие умы были полировки эволюции в этой области со своими исследованиями и изобретениями, некоторые органы власти сумели принять, если на благо своего народа.

Мы достигли той точки, когда все, это все хорошо для поддержания или шкуры были куплены или уничтожены, а кто нет, выступающей причинам удален, тюремному заключению или дискредитированы. (Варела Артуро ЭСТЕВЕС изобретение двигателя Español воды в 30-е годы, Стэн Майер, Павел Pantone, Даниэль Dingel и многое другое ... ... Говард Джонсон Магнит Магнит Мотор Мотор.)

Будет также удалить половину японский изобретатель Genepax двигатель работает только с водой?

В нашем сознании без повреждений бесплатно то, что правительства, которые проголосовали сами, отвечать на причину, которая начинает двигаться планеты.

Этот переход будет медленным, но мы видим, взрыв творчества неизвестна, начинает превращаться в настоящее время. Все изменения процесса перестройки, например .. Вы не можете изменить вдруг все машины, это должно быть постепенным, Есть много людей, испытывающих топлива сегодня, как нам приспособиться к меняющимся некоторые компании исчезают, другие адаптированные и новые рождаются.

Третья промышленная революция, уже здесь, вы можете оставаться пассивным и ничего не делать или заниматься со всеми, что, если вы делаете-то.

Спасибо всем, умы, которые делают возможным для этого BlogSpot "Энергия Urantia альтернатива" развиваться и по-прежнему активны, мы не знаем, как долго сеть.

CENSURA ТЕХНОЛОГИИ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Это очень важно для чтения.

Команда: Альтернативные источники энергии для Urantia.

Rumano

Introducere /Introducerea portile celei de-a treia revoluţii industriale.

In prezent, suntem la început de tranziţie de energie, unele dispărea şi altele noi, va fi descoperit.

Aceste acte sunt îndreptate spre mintea libera de la toate gândurile de teamă, spre deosebire de schimbare de energie se apropie "

Noi ştim de pericol pentru toate părţile interesate pentru a demonstra că, de la mulţi ani în urmă, este în curs de investigat, dezvoltate şi testate pe energiile alternative pentru un set complet de mintile care sunt dornici de a pune la dispoziţia celor care doresc şi au nevoie, fără ranchiună trecerea la o viaţă mai bună şi mai completă, în cazul în care bogăţia şi de control nu este dependentă de câteva cu puterea de a opri cel mai modest mintea acest domeniu numit Urantia.

Mai multe informaţii sunt stocate în reţea de către tot felul de minţi, în special în You tube este o comunitate mare, care face obiectul, la dispoziţia tuturor lor de cercetare, aceste lucrari sunt stabilite în partea de aici. În timp ce altele sunt de probă şi de eroare de mai multe experienţe mintea legate de acest blog, şi multe alte legături şi investigaţiile sunt în reţea.

Long luminoase minţile s-au polizat evolutia lor cu acest domeniu de cercetare şi de invenţii, unele guverne au reuşit să ia, dacă pentru binele poporului său.

Am ajuns la un punct în care totul este bine şi pentru păstrarea sau au fost cumpărate de piei sau distruse, şi care nu este de servire motive, îndepărtat, închis sau discreditat. (Varela Arturo Estévez invenţie motor Español apă în 30 de ani, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel si multe altele ... ... Howard Johnson Motor Magnet Magnet de motor.)

De asemenea, se va îndepărta de jumătate din inventator al japoneză Genepax motorul funcţionează doar cu apă?

În mintea noastră, fără prejudiciu liber acest lucru, că guvernele care au votat în de către noi înşine, răspunde la motivul pentru care este început să se deplaseze pe planetă.

Această tranziţie va fi lent, dar vom vedea o explozie de creativitate necunoscut, începe să apară în acest moment. Toate modificările sunt un proces de adaptare, de exemplu, .. Nu puteţi schimba brusc toate vehiculele, aceasta trebuie să fie treptată, există multe persoane care suferă de combustibil astăzi, aşa cum ne adapta la schimbarea unor companii vor dispărea, altele adaptat şi noi născut.

Cea de-a treia revoluţii industriale este deja aici, puteţi rămâne pasiv şi nu fac nimic sau să se implice cu toate că, dacă se face ceva.

Vă mulţumim pentru toate minţile care fac posibilă pentru acest BlogSpot "Energie Urantia alternativă la" evolueze şi să rămână activ, nu ştim cât de mult la reţea.

CENSURA TEHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Acest lucru este important pentru a citi.

Team: Energie alternativă pentru Urantia.

Portugués

Introdução /Introduzir os portões da terceira revolução industrial.

Estamos agora no início da transição energias, alguns desaparecem e novos serão descobertos.

Estes trabalhos são direcionados para espíritos livres de todos os pensamentos de medo, em oposição à mudança de energia está chegando "

Sabemos que o perigo para todos os interessados para mostrar que, desde há muitos anos está a ser investigado, desenvolvido e testado em energias alternativas para um conjunto abrangente de mentes que estão dispostos a disponibilizar para aqueles que querem e precisam, sem malícia mudar para uma vida melhor e mais ampla, onde riqueza e de controlo não é dependente de um número reduzido poder de silêncio com os mais humildes mentes deste espaço chamado Urantia.

Muita informação é armazenada na rede por todos os tipos de mentes, em particular no You Tube é uma grande comunidade que o assunto, disponíveis para todos os seus trabalhos de investigação, estes documentos são tiradas, em parte, aqui. Enquanto outros são experiências de tentativa e erro muitas mentes vinculados a este blog, e muitos outros links e as investigações estão na rede.

Long brilhantes mentes foram polimento a evolução desta área de investigação e com as suas invenções, alguns governos têm conseguido tomar se para o bem do seu povo.

Chegámos a um ponto onde tudo é tudo de bom para a manutenção ou couros foram compradas ou destruído e que não está servindo razões, removidos, encarcerados ou desacreditado. (Arturo Estévez Varela invenção do motor Español água na década de 30, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel e muitos mais ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Também irá remover metade do inventor da japonesa Genepax motor funciona somente com água?

Em nossas mentes, sem prejuízo livre isso, que os governos que são votados por nós, responder a razão que está a começar a mover o planeta.

Esta transição será lenta, mas vemos uma explosão de criatividade desconhecido, está começando a surgir neste momento. Todas as mudanças são um processo de adaptação, por exemplo .. Você não pode mudar de repente todos os veículos, isso tem de ser gradual, existem muitas pessoas experimentam combustível hoje, como se adaptar à mudança de algumas empresas vão desaparecer, outros adaptados e recém nascidos.

A terceira revolução industrial já está aqui, você pode permanecer passiva e nada fazem, ou envolver-se com tudo o que se está a fazer alguma coisa.

Obrigado a todas as mentes que tornam possível para este blogspot "Energia Urantia alternativa para" evoluir e permanecer ativo, não sabemos quanto tempo a rede.

Censura TECNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Isto é importante para ler.

Equipe: Energia Alternativa para Urantia.

Polaco

Wstęp /Wejście do bram trzeciej rewolucji przemysłowej.

Jesteśmy teraz na początku transformacji energii, niektóre znikną, a nowe będą odkryte.

Te dokumenty są skierowane umysły wolne od wszelkich myśli o strachu, w przeciwieństwie do zmian energii pochodzi "

Wiemy, że niebezpieczeństwo dla wszystkich zainteresowanych, aby pokazać, że od wielu lat jest badane, opracowane i przetestowane w sprawie alternatywnych źródeł energii na kompleksowe świadczenia umysły, które są gotowe do udostępnienia tych, którzy chcą i potrzebują bez złośliwości przejście do lepszego i pełniejszego życia, gdzie bogactwo i kontroli nie jest zależne od kilku z uprawnienia do milczenia najbardziej pokorny umysły tego obszaru nazywanego Urantia.

Dużo informacji jest przechowywany w sieci przez wszystkich rodzajów umysłów, zwłaszcza w You Tube jest duża społeczność, która podlega, dostępne dla wszystkich swoich badań, te dokumenty są przedstawione w części stąd. Podczas gdy inne metody prób i błędów doświadczeń wielu umysłach wiązanej do tego bloga, a wiele innych powiązań i dochodzeń w sieci.

Długie jasne umysły zostały polerowania rozwoju tego obszaru z ich badań i wynalazków, niektóre rządy nie udało się podjąć, jeśli dla dobra swojego ludu.

Doszliśmy punkcie, gdzie wszystko jest dobre dla utrzymywania lub skór zostały zakupione lub zniszczenie i która nie jest obsługujących przyczyn, usuni uwięzionych lub zdyskredytowane. (Varela Arturo Estévez wynalazek silnika Español wody w 30s, Stan Meyer, Paweł Pantone, Daniel Dingel i wiele innych ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor).

Czy również usunąć połowie wynalazcy's Japoński Genepax silnika działa tylko z wodą?

W naszych umysłach bez szkody darmo tego, że rządy, które są w głosowaniu przez samych siebie, odpowiedzi na przyczyny, że zaczyna się przesuwać planety.

To przejście będzie powolny, ale widzimy eksplozję kreatywności nieznane, zaczynają się pojawiać w tym czasie. Wszystkie zmiany są proces regulacji, np. .. Nie można zmienić nagle wszystkich pojazdów, to musi być stopniowe, istnieje wiele osób doświadczających paliwa dzisiaj, jak dostosować się do zmieniających niektóre przedsiębiorstwa zniknie, inne dostosowane i noworodków.

Trzecia rewolucja przemysłowa, jest już tutaj, możesz pozostać bierne i nic nie robić lub zaangażować wszystkich, że jeśli coś robi.

Dziękujemy wszystkim umysły, które umożliwiają tym blogspot "Energia Urantia alternatywę wobec rozwijać i pozostaną aktywne, nie wiemy, jak długo sieć.

CENSURA TECHNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Jest to ważne, aby czytać.

Team: Alternatywne źródła energii dla Urantia.
español

>
polaco

cambiar
Traducir

Noruego

Introduksjon /Gå inn i porten til den tredje industrielle revolusjon.

Vi er nå i begynnelsen av overgangen energier, noen forsvinner og nye blir oppdaget.

Disse papirene er rettet mot hodet fri fra alle tanker av frykt, i motsetning til endring av energi kommer "

Vi vet at faren til alle berørte viser at fra mange år siden, er undersøkt, utviklet og testet på alternative energikilder for et omfattende sett av hjernen som er villige til å gjøre tilgjengelig for dem som ønsker og behov uten ondskap bytte til en bedre og fyldigere liv, der rikdom og kontroll er ikke avhengig av noen med makt til å slå den mest ydmyke sinnene i dette området kalles Urantia.

Mye informasjon er lagret på nettverket ved alle typer sinn, særlig Du Tube er et stort samfunn som emne, tilgjengelig for alle deres forskning, disse papirene er tegnet inn en del herfra. Mens andre er prøving og feiling erfaringer av mange hjerner knyttes til denne bloggen, og mange andre koblinger og undersøkelser er på nettverket.

Lange lyse hoder har vært polering utviklingen av dette området med sin forskning og oppfinnelser, noen regjeringer har klart å ta hvis for godt av sine folk.

Vi har nådd et punkt der alt er bra for å holde eller skjuler ble kjøpt eller ødelagt, og som ikke tjener grunner fjernet, fengslet eller discredited. (Varela Arturo Estévez oppfinnelse motor Español vann i 30-årene, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel og mange flere ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Vil også fjerne halvparten av oppfinneren's Japanese Genepax motor fungerer bare med vann?

I vårt sinn uten skader gratis dette, at regjeringene som stemmer i oss selv, svarer til grunn at begynner å flytte planeten.

Denne overgangen vil bli treg, men vi ser en eksplosjon av kreativitet ukjent, begynner å dukke opp på dette tidspunktet. Alle endringer er en prosess med tilpasning, f.eks .. Du kan ikke endre plutselig alle kjøretøy, dette må gradvis, er det mange mennesker opplever brensel i dag, som vi tilpasser å endre noen selskaper vil forsvinne, andre tilpasses og ny født.

Den tredje industrielle revolusjon er allerede her, kan du forbli passive og ikke gjør noe eller engasjere seg med alle at hvis du gjør noe.

Takk til alle hoder som gjør det mulig for denne blogspot "Energy Urantia alternativ til å" utvikle seg og være aktiv, vi vet ikke hvor lenge nettverket.

CENSURA TEKNOLOGI
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dette er viktig å lese.

Team: Alternativ energi for Urantia.
español

>
noruego

cambiar
Traducir

Maltes

Introduzzjoni /Jidħlu fil-xtiebi tad-tielet rivoluzzjoni industrijali.

Ninsabu fil-bidu ta 'transizzjoni enerġiji, xi jisparixxu u oħrajn ġodda se jiġu skoperti.

Dawn il-karti huma diretti lejn minds ħielsa minn kull ħsibijiet ta 'biża', għall-kuntrarju tal-bidla ta 'l-enerġija li tkun ġejja "

Nafu l-periklu lil dawk kollha kkonċernati biex juru li, minn bosta snin ilu qed tiġi investigata, żviluppati u ttestjati fuq enerġiji alternattivi għal sett komprensiv ta 'mħuħ li huma lesti li jagħmlu disponibbli għal dawk li jridu u mingħajr ħtieġa malice switching għal ħajja aħjar u aktar sħiħa, fejn il-ġid u ta 'kontroll mhuwiex dipendenti fuq ftit bil-poter li l-aktar silenzju Umli imħuħ ta' dan żona li tissejjaħ Urantia.

Ħafna informazzjoni tkun maħżuna fuq in-netwerk minn kull tip ta 'imħuħ, b'mod partikolari fil You Tube kommunità kbira huwa dak is-suġġett, disponibbli għall-riċerka tagħhom, dawn il-karti huma magħmula fil-parti minn hawn. Filwaqt li oħrajn huma prova u żball ta 'ħafna esperjenzi minds Blog marbut ma' dan, u ħafna rabtiet oħra u l-investigazzjonijiet fuq in-netwerk.

Long bright minds ġew polishing l-evoluzzjoni ta 'dan il-qasam fir-riċerka tagħhom u l-invenzjonijiet, xi gvernijiet irnexxielhom jieħdu jekk, għall-ġid tal-popli tagħha.

Wasalna f'punt fejn kollox huwa tajjeb għaż-żamma jew ġlud kienu mixtrija jew meqruda u li mhix jservu raġunijiet, jitneħħa, jew id-diskreditu ħabs. (Varela Arturo Estévez invenzjoni magna Español ilma fil-30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel u ħafna iktar ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Se jneħħi wkoll nofs ta 'l-inventur tal Ġappuniż Genepax magna xogħlijiet biss bl-ilma?

Fil imħuħ tagħna mingħajr ħsara ħielsa dan, li l-gvernijiet li huma ivvutaw lilna nfusna billi, jirrispondu għall-raġuni li qed tibda timxi 'il-pjaneta.

Din it-tranżizzjoni se jkun bil-mod, iżda naraw splużjoni tal-kreattività magħrufa, qed tibda joħorġu f'dan il-ħin. L-emendi kollha huma proċess ta 'aġġustament, eż .. Inti ma tistax bidla f'daqqa waħda l-vetturi kollha, dan għandu jkun gradwali, hemm ħafna nies li qed jesperjenzaw il-karburant llum, kif neħtieġu nadattaw għall jinbidlu xi kumpaniji se jisparixxu, oħrajn adattat u mwielda ġodda.

Tielet industrijali rivoluzzjoni diġà here tista jibqgħu pasivní do xejn jew nikseb involuti kollha li jekk tun algo.

Grazzi lil kull mħuħ li jagħmluha possibbli għal dan blogspot "Enerġija Urantia alternattiva għal" jevolvu u jibqgħu attivi, ma nafux kif twil tan-network.

Censura TEKNOLOĠIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Din hi importanti biex jinqara.

Team: Alternattiva għall Urantia Enerġija.

Lituano

Įvadas /Įplaukimas vartai trečiosios industrinės revoliucijos.

Mes jau pradžioje perėjimą energijos, kai išnyksta ir naujas bus rastas.

Šie dokumentai yra nukreipti proto laisvi nuo bet kokios mintys apie baimę, o ne pakeisti energijos ateina "

Mes žinome, kad pavojus visoms suinteresuotoms šalims parodyti, kad daug metų buvo ištirti, parengti ir išbandyti alternatyvias energijos nustatytas išsamus protu, kad yra pasirengusi teikti tiems, kurie nori ir reikia, ne blogis perėjimas prie geriau ir išsamiau gyvenime, kai turtas ir kontrolė nepriklauso nuo kelių su galios nesikreipimą labiausiai pokornym protu šioje srityje vadinamas Urantia.

Daugiau informacijos yra saugoma tinklo visų rūšių protus, ypač You Tube yra didelė bendruomenė šiuo klausimu, prieinama visiems savo mokslinius tyrimus, šiuos dokumentus būtų imami iš dalies čia. Nors kitų bandymų ir klaidų patirtimi tiek protu susijusi su šio dienoraščio, ir daugelis kitų nuorodų ir tyrimus yra tinklo.

Ilgalaikė šviesus protas buvo poliravimo evoliucija šios srities mokslinių tyrimų ir išradimų, kai kurios vyriausybės pavyko imtis jei geras savo tautos.

Mes pasiekė tašką, kai viskas yra gerai išsaugoti arba kailiai buvo įsigyti arba sunaikinamos, ir kuris tarnauja ne priežastis, pašalintas, kalinami ar nepasitikėjimas. (Varela Arturo Estévez išradimas variklio Español vandens į 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel ir daugelis kitų ... ... Howard Johnson magnetas Motorinės magnetas Motorinės.)

Taip pat bus ištrinti pusę išradėjas's Japonų Genepax variklis veikia tik su vandeniu?

Mūsų protuose be žalos nemokamai tai, kad vyriausybėms, kad būtų balsuojama pagal save, atsakyti į priežastis, dėl kurios pradeda judėti planetos.

Šis perėjimas bus lėtai, tačiau mes matome sprogimo kūrybos nežinomas, pradeda atsirasti šiuo metu. Visi pakeitimai yra proceso koregavimas, pvz .. Jūs negalite pakeisti staiga visose transporto priemonėse, tai turi būti laipsniškas, yra labai daug žmonių patiria kuro šiandien, kaip prisitaikyti prie besikeičiančių kai kurių bendrovių nebeliks, kiti pritaikyti ir naujų gimęs.

Trečiosios pramoninės revoliucijos jau čia gali likti pasyviai ir nieko nedaryti arba įsijungia su visais, kad jei tu darai kažką.

Ačiū visiems protu, kad galima šio Blogspot "Energija Urantia alternatyva" vystytis ir išlikti aktyvūs, mes nežinome, kiek laiko tinklas.

CENSURA TECHNOLOGIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Tai svarbu perskaityti.

Komanda: Alternatyvūs energijos Urantia.

Letón

Ievads /Iebraukšana vārtiem uz trešo rūpniecisko revolūciju.

Mēs tagad sākumā pāreja enerģijas, daži pazudīs un jaunu būs atklāts.

Šie dokumenti ir vērsta uz to, lai prātus brīva no visām domām un bailēm, nevis ar izmaiņām enerģijas nāk "

Mēs zinām, ka briesmas visiem iesaistītajiem, lai pierādītu, ka, no daudziem gadiem tiek izmeklēts, attīstīt un testēt ar alternatīvu enerģijas visaptverošu kopumu prātus, kas ir gatavi, lai būtu pieejama tiem, kas vēlas un nepieciešamību bez ļaunprātība pārejot uz labāku un pilnīgāku dzīvi, kur bagātība un kontrole nav atkarīga no dažām ar jaudu apklusināt visvairāk pazemīgs prātos šajā jomā sauc Urantia.

Daudz informācijas ir glabāt uz tīklā, visa veida prātu, it īpaši Jūs Tube ir liela kopiena šo jautājumu, kas ir pieejamas visiem to pētniecības, šie dokumenti ir velk daļa no šejienes. Lai arī citi ir izmēģinājumu un kļūdu pieredzi daudzu prātus saistīts ar šo emuāru, un daudzas citas saites un izmeklēšanu par tīklu.

Long spilgti prātos ir pulēšanas attīstību šajā jomā ar to pētniecības un izgudrojumu, dažas valdības ir spējušas veikt, ja par labu tās iedzīvotājiem.

Mēs esam sasnieguši punktu, kur viss ir labs uzturēšanas vai jēlādas pirkti vai iznīcināti, un kam nav apkalpo iemeslu dēļ izņemti, ieslodzīti vai diskreditēt. (Varela Arturo Estévez izgudrojums motora Español ūdens no 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel un daudz ko citu ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Vai arī izņemt pusi no izgudrotāja Japānas Genepax motors strādā tikai ar ūdeni?

Pēc mūsu prātus bez kaitējuma brīvu to, ka valdībām, kas ir balsoja ar sevi, atbildēt uz iemeslu, ka sāk kustēties planētas.

Šis pārejas posms būs lēns, bet mēs redzam, eksploziju radošu zināms, sāk parādīties šajā laikā. Visas pārmaiņas ir process, pielāgošana, piemēram, .. Jūs nevarat mainīt pēkšņi visiem transportlīdzekļiem, tas ir pakāpenisks, ir daudzi cilvēki, kas ir degvielas šodien, kā mēs pielāgotos mainīgiem daži uzņēmumi izzudīs, citi pielāgots un jaunu piedzimis.

Par trešo rūpniecisko revolūciju jau ir šeit, jūs varat palikt pasīvi un neko nedarīt vai iesaistīties ar visiem, ka, ja jūs darāt kaut ko.

Pateicoties visu prātus, kas ļauj šo blogspot "Enerģētika Urantia alternatīva" attīstās un paliek aktīvi, mēs nezinām, cik ilgi tīklam.

CENSURA TECHNOLOGY
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Tas ir svarīgi, lai lasītu.

Team: Alternatīva enerģija Urantia.
español

>
letón

cambiar
Traducir

Japonés

はじめに/3番目の産業革命のゲートに入る。

現在、一部が消えて新しいものが発見される遷移エネルギーの初めにされています。

これらの論文に対する恐怖心を自由のすべての考えから、エネルギーの変更に反対する監督は"来ている

私たちはすべての関係者には、何年も前から、検討されている代替エネルギーを開発し、心の包括的なセットでテストをしたいと悪意なく人を入手できるようにする必要があります表示する危険性を知っているここでの富と力を持ついくつかのコントロールは、このエリアの中で最も謙虚な心を静かに依存しない Urantiaと呼ばれ、より良い、より充実した生活への切り替え。

多くの情報がネットワーク上での心のすべての種類で、特にあなたがチューブに大規模な社会は、件名、すべての研究に利用する場合、これらの書類の一部はこちらから描かれています保存されます。一方、裁判と、多くの心に縛らこのブログの誤りの経験、そして他の多くのリンクと調査されているネットワーク上にあります。

長い明るい心、いくつかの政府が管理しているのは、人々のために良い場合には、研究や発明で、この地域の発展研磨されている。

私たちは購入した、または破壊した者、サービス上の理由から、削除、投獄されていないか疑わしい点がすべて保持または非表示に適していますに達しています。は、 30代、スタンメイヤー、ポールパントン、ダニエルDingelと、より多くの... (バレラアルトゥーロエステベス発明エンジンスペイン水...ハワードジョンソンマグネットモーターマグネットモーター。 )

また、発明者の日本Genepaxエンジンの半分の水でしか動作しませんが削除されますか?

この損傷と、その投票で、自分自身がされている政府は、地球を移動し始めている理由に対応する無料の私たちの心なし。

この移行スローされますが、私たちの創造性は不明の爆発を参照してください、この時点で出現し始めている。すべての変更を調整のプロセス、 ..例ですとしては消えることが徐々にいくつかの企業の変化に適応するには、突然、すべての車両を変更することはできませんが、この有しているので、多くの人々が今日の燃料が発生している、他と合わせ、新しい生まれ。

3番目の産業革命は、受動的であることはすでにここには、何もそれに巻き込まれるか、すべてを行う場合は何かをやっている。

おかげで、このことができるのBlogSpot " Urantia代替エネルギー"とアクティブな状態を維持発展することを、すべての心には、どのくらいのネットワークを知ることはありません。

CENSURAテクノロジー
http://energialibrebcn.blogspot.es/
これを読むことが大切です。

チーム:代替エネルギーUrantia 。

Italiano

Introduzione /Entrare le porte della terza rivoluzione industriale.

Ora siamo all'inizio della transizione energie, alcune scompaiono e nuove sarà scoperto.

Questi documenti sono diretti verso la mente libera da tutti i pensieri di paura, in contrapposizione alla variazione di energia è venuta "

Noi sappiamo che il pericolo per tutti gli interessati a dimostrare che, da molti anni fa è stato studiato, sviluppato e testato su energie alternative per una serie completa di menti che sono disposti a mettere a disposizione di coloro che vogliono e hanno bisogno, senza malizia il passaggio a una vita migliore e più ampia, dove la ricchezza e il controllo non è dipendente da un qualche potere di silenzio con i più umili menti di questa zona denominata Urantia.

Molte informazioni sono memorizzate in rete da parte di tutti i tipi di mente, in particolare in You Tube è una grande comunità di soggetti che, a disposizione di tutte le loro attività di ricerca, questi documenti sono tratte in parte da qui. Mentre altri sono prova di errore e le esperienze di molte menti legati a questo blog, e molti altri collegamenti e le indagini sono in rete.

Long menti brillanti sono stati lucidatura l'evoluzione di questa zona con le loro attività di ricerca e le invenzioni, alcuni governi sono riusciti a prendere, se per il bene del suo popolo.

Abbiamo raggiunto un punto in cui tutto va bene per il mantenimento o nasconde sono stati acquistati o la distruzione, e che non servono motivi, rimosso, imprigionati o screditata. (Arturo Varela Estévez invenzione del motore Español acqua nel 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel e molti di più ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnete motore.)

Comporta anche l'eliminazione di mezzo l'inventore del motore giapponese Genepax funziona solo con acqua?

Nella nostra mente libera, senza pregiudizio questo, che i governi che sono votati da noi, rispondere alla ragione che sta iniziando a spostare il pianeta.

Questo passaggio sarà lento, ma si vede una esplosione di creatività sconosciuta, sta cominciando ad emergere in questo momento. Tutti i cambiamenti sono un processo di adeguamento, ad esempio .. Non è possibile cambiare improvvisamente tutti i veicoli, questo deve essere graduale, ci sono molte persone con carburante oggi, come abbiamo di adattarsi alle mutevoli alcune società scompare, adattato e altri nuovi nati.

La terza rivoluzione industriale è già qui, si può rimanere passivi e non fare nulla o di essere coinvolti con tutti che, se si sta facendo qualcosa.

Grazie a tutte le menti che rendono possibile per questo blogspot "Energia alternativa al Urantia" evolvere e restare attivo, non sappiamo per quanto tempo la rete.

CENSURA DI TECNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Questo è importante da leggere.

Team: energie alternative per Urantia.

Indonesio

Pendahuluan /Memasuki pintu-pintu gerbang yang ketiga revolusi industri.

Kita sekarang pada awal transisi energi, sebagian hilang dan baru akan ditemukan.

Makalah ini akan diarahkan terhadap pemikiran bebas dari semua pikiran takut, yang bertentangan dengan perubahan energi akan datang "

Kita tahu bahaya untuk semua pihak untuk menunjukkan bahwa, dari bertahun-tahun lalu sedang diinvestigasi, dikembangkan dan diuji pada energi alternatif yang komprehensif untuk set pemikiran yang bersedia menyediakan untuk orang-orang yang ingin dan perlu tanpa kedengkian beralih ke yang lebih baik dan utuh kehidupan, di mana kekayaan dan tidak tergantung pada beberapa dengan kuasa untuk kesunyian yang paling rendah hati dari pemikiran daerah ini disebut Urantia.

Banyak informasi yang tersimpan pada jaringan oleh semua jenis pemikiran, khususnya di You Tube adalah sebagian besar masyarakat yang terganggu, tersedia untuk semua riset mereka, ini adalah karya sebagian diambil dari sini. Sedangkan yang lain adalah trial and error pengalaman banyak pikiran terikat ke Blog ini, dan masih banyak link lainnya penyelidikan dan sedang berada di jaringan.

Panjang terang pikiran telah upaman evolusi daerah ini dengan penelitian dan penemuan, ada beberapa pemerintah untuk mengambil jika dikelola dengan baik untuk para orang.

Kami telah mencapai titik di mana semuanya adalah untuk menjaga atau menyembunyikan telah dibeli atau hancur dan yang tidak melayani alasan, dihapus, atau penjara discredited. (Varela Arturo Estévez invensi mesin Español air di usia 30-an, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel dan banyak lagi ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Juga akan menghapus setengah dari penemu dari Jepang Genepax mesin bekerja hanya dengan air?

Dalam pikiran kita tanpa cedera gratis ini, bahwa pemerintah yang suaranya dalam oleh diri kita sendiri, menanggapi alasan yang diawali untuk memindahkan planet ini.

Transisi ini akan lambat, namun kami melihat sebuah ledakan kreativitas yang tidak diketahui, mulai muncul saat ini. Semua perubahan adalah proses penyesuaian, misalnya .. Anda tidak dapat mengubah semua kendaraan tiba-tiba, hal ini harus bertahap, banyak orang mengalami bahan bakar ini, seperti yang kita beradaptasi dengan perubahan beberapa perusahaan akan hilang, dan lain diadaptasi baru lahir.

Revolusi industri yang ketiga sudah di sini, Anda dapat tetap pasif dan tidak melakukan apa-apa atau mendapatkan semua yang terlibat dengan jika anda melakukan sesuatu.

Terima kasih kepada semua pikiran yang memungkinkan untuk ini blogspot "Urantia Energi alternatif untuk" berkembang dan tetap aktif, kami tidak tahu berapa lama jaringan.

CENSURA TEKNOLOGI
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Hal ini penting untuk dibaca.

Team: Energi Alternatif untuk Urantia.

Húngaro

Bevezetés /Belépve a kapun a harmadik ipari forradalom.

Most már az elején az átmeneti energiák, néhány eltűnik, és újak kerülnek fel.

Ezek a dokumentumok irányul minds mentes minden gondolat a félelem, szemben az a változás az energia jön "

Tudjuk, hogy a veszély, hogy minden érintett számára, azt mutatják, hogy sok évvel ezelőtt is vizsgálták, fejleszteni és tesztelni az alternatív energiaforrásokra vonatkozó átfogó elmék, akik hajlandóak hozzáférhetővé teszi azokat, akik szeretnének, és szükség is van a rosszindulat kapcsoló a jobb és teljesebb életet, ahol a gazdagság és nem függ a pár együtt, hogy a szerény csend minds e területet nevezett Urantia.

Sok információt tárolnak a hálózaton minden elmék, különösen You Tube egy nagy közösség, hogy a témával kapcsolatban, a rendelkezésre álló valamennyi kutatás, a papírokat dolgozzák részben innen. Míg mások próba és tévedés tapasztalatok sok ész kötve a blog, és sok más kapcsolatokat és a vizsgálatokat a hálózaton.

Hosszú ragyogó elmék kerültek polírozásra alakulásának ezen a területen a kutatási és találmányokra, egyes kormányok sikerült, hogy ha jó az embereknek.

Azt is elérte azt a pontot, ahol minden van minden jó, hogy vagy elrejti vásároltak vagy megsemmisült, és aki nem szolgálja okokból eltávolították, bebörtönözték vagy vesztette. (Varela Arturo Estévez találmány motor Español vizet a 30-as évek, Stan Meyer, Paul pantone, Daniel Dingel és még sok más ... ... Howard Johnson Mágnes Mágnes Motor Motor.)

Is törölni fele a feltaláló a japán Genepax motor csak a víz?

A fejünkben nem szabad ezt a sérülést, hogy a kormányok, hogy szavazott a magunk, válaszoljon az oka annak, hogy az elején, hogy a bolygón.

Az átmenet lassú lesz, de úgy látjuk, hogy a robbanás a kreativitás, ismeretlen kezd kialakulni ebben az időben. Minden változás a kiigazítási folyamatot, pl .. Nem változtathatja meg hirtelen minden jármű, ez a fokozatos, sok ember tapasztal üzemanyag ma, mint alkalmazkodni a változó néhány vállalat eltűnik, mások igazítani és újszülött.

A harmadik ipari forradalom már itt van, akkor marad a passzív, és nem tesz semmit, vagy vegyenek részt az összes, hogy ha csinálsz valamit.

Köszönjük, hogy a fejében, hogy lehetővé teszik az e blogspot "Energia Urantia alternatívája" fejlődik, és továbbra is aktív, nem tudjuk, milyen hosszú a hálózat.

CENSURA TECHNOLÓGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Ez azért fontos, hogy olvassa el.

Csapat: Alternatív energia Urantia.
español

>
húngaro

cambiar
Traducir

Holandes

ntroductie /Invoeren van de poorten van de derde industriële revolutie.

We zijn nu in het begin van de overgang van energie, sommige verdwijnen en nieuwe worden ontdekt.

Deze kranten zijn gericht op gedachten vrij van alle gedachten van angst, in tegenstelling tot de verandering van de energie komt "

We weten het gevaar aan alle betrokkenen om aan te tonen dat, uit vele jaren geleden, al wordt onderzocht, ontwikkeld en getest op alternatieve energiebronnen voor een uitgebreide reeks geesten die bereid zijn beschikbaar te stellen aan diegenen die willen en nodig hebben zonder kwaadwilligheid omschakelen naar een beter en vollediger leven, waar rijkdom en de controle is niet afhankelijk van een paar met een vermogen om te zwijgen van de meest nederige geest van dit gebied genaamd Urantia.

Veel informatie is opgeslagen op het netwerk door allerlei gedachten, met name op You Tube is een grote gemeenschap die onderworpen, beschikbaar voor al hun onderzoek, deze documenten zijn opgesteld in het kader van hier. Terwijl anderen zijn "trial and error ervaringen van vele geesten gebonden aan deze blog, en vele andere links en onderzoeken zijn op het netwerk.

Lange heldere geesten zijn het polijsten van de ontwikkeling van dit gebied met hun onderzoek en uitvindingen, sommige regeringen hebben weten te treffen indien voor het welzijn van zijn bevolking.

We hebben een punt bereikt waarop alles is al goed voor het houden of huiden werden gekocht of vernietigd en die niet in dienst redenen verwijderd, gevangengezet of in diskrediet gebracht. (Varela Arturo Estevez uitvinding motor Español water in de 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel en nog veel meer ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Werd verwijderd uit de Genepax ook de uitvinder van de Japanse motor werkt alleen met water?

In onze gedachten zonder schade vrij dit, dat de regeringen die worden gestemd door onszelf, reageren reden dat begint te bewegen de planeet.

Deze overgang wordt langzaam, maar we zien een explosie van creativiteit onbekend, begint te komen op dit moment. Alle wijzigingen zijn van een proces van aanpassing, bijvoorbeeld .. Je kunt niet veranderen plotseling alle voertuigen, dan moet deze worden geleidelijk, er zijn veel mensen die brandstof vandaag, want we passen aan veranderende sommige bedrijven zullen verdwijnen, anderen aangepast en nieuwe geboren.

De derde industriële revolutie is al hier, kunt u passief blijven en niets doen of meedoen met al dat als je doet iets.

Dank aan alle geesten die het mogelijk maken voor deze blogspot "Energie Urantia alternatief voor het" ontwikkelen en actief blijven, we weten niet hoe lang het netwerk.

CENSURA TECHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dit is belangrijk om te lezen.

Team: Alternatieve energie voor Urantia.
español

>
holandés

cambiar
Traducir

Hindi

परिचय /तीसरे औद्योगिक क्रांति के प्रवेश द्वार.

हम अब कुछ और गायब नए खोज की जाएगी संक्रमण ऊर्जा, की शुरुआत में हैं.

ये कागज मन मुफ्त की ओर डर के सभी विचारों से, के रूप में ऊर्जा के परिवर्तन का विरोध करने के लिए निर्देशित कर रहे हैं "आ रहा है

हम सभी का संबंध है कि, से कई साल पहले की बात है, जांच की जा रही है विकसित और वैकल्पिक ऊर्जा पर परीक्षण मन का एक व्यापक सेट के लिए है कि जो लोग चाहते हैं और द्वेष के बिना जरूरत के लिए उपलब्ध करने के लिए तैयार हैं दिखाने के लिए खतरे पता जहाँ धन और नियंत्रण एक शक्ति के साथ कुछ पर इस क्षेत्र की सबसे विनम्र मन चुप्पी के लिए निर्भर नहीं Urantia कहते हैं एक बेहतर और संपूर्ण जीवन, के लिए स्विचन.

अधिक जानकारी के नेटवर्क पर मन की हर तरह से, विशेष रूप से आप ट्यूब में एक बड़े समुदाय का विषय है कि, सभी उनके शोध के लिए उपलब्ध है, तो इन कागजों हिस्से में यहाँ से खींची हैं संग्रहित है. जबकि अन्य परीक्षण और कई मन इस ब्लॉग के लिए बंधे की त्रुटि का अनुभव है, और कई अन्य लिंक्स और जांच कर रहे हैं नेटवर्क पर हैं.

लंबे उज्ज्वल मन, कुछ सरकारों में कामयाब रहे हैं कि अपने लोगों की भलाई के लिए यदि लेने के लिए अपने शोध और आविष्कार के साथ इस क्षेत्र के विकास पॉलिश किया गया है.

हम लाए थे या नष्ट कर दिया और जो सेवा कारणों, हटाया, कैद या बदनाम नहीं है एक बिन्दु है जहाँ सब कुछ रखने या खाल के लिए अच्छा है पर पहुँच गए हैं. इस 30s, स्टेन Meyer, पॉल Pantone, डैनियल Dingel और कई और अधिक ... में (Varela Arturo Estévez आविष्कार इंजन Español पानी ... हावर्ड जॉनसन चुंबक मोटर चुंबक मोटर.)

भी आविष्कारक की जापानी Genepax इंजन के आधे से हटा देंगे पानी के साथ ही काम करता है?

चोट यह, कि उस में खुद के द्वारा मतदान कर रहे हैं सरकारों, कि इस ग्रह को स्थानांतरित करने के लिए शुरुआत है कारण का जवाब मुक्त हमारे दिमाग के बिना में.

यह संक्रमण धीमी हो जाएगी, लेकिन हम रचनात्मकता अज्ञात के एक विस्फोट में देखते हैं, इस समय में उभरने के लिए शुरुआत है. सभी परिवर्तन समायोजन की प्रक्रिया, .. जैसे हैं जैसा कि हम गायब हो जाएगा कुछ कंपनियों को बदलने के लिए अनुकूलित क्रमिक हो तुम अचानक सभी वाहनों को बदल नहीं सकते, यह है, वहाँ बहुत सारे लोग आज ईंधन अनुभव हैं, दूसरों को और अनुकूलित नया जन्म हुआ.

तीसरे औद्योगिक क्रांति, तुम निष्क्रिय रह सकते हैं पहले से ही यहाँ है, और कुछ भी नहीं है या वह सब के साथ शामिल हो कर अगर तुम कुछ कर रहे हैं.

धन्यवाद है कि यह संभव इस blogspot "ऊर्जा Urantia विकल्प के लिए" और सक्रिय रहना विकसित करने के लिए सब मन को, हम कब तक इस नेटवर्क का पता नहीं है.

CENSURA प्रौद्योगिकी
http://energialibrebcn.blogspot.es/
यह पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है.

टीम: वैकल्पिक ऊर्जा Urantia के लिए.

Hebreo

מבוא /הזנת השערים של המהפכה התעשייתית השלישית.

אנו נמצאים כעת ב תחילת המעבר אנרגיות, קצת נעלמים ו חדשים יהיו שהתגלו.

מסמכים אלה הם מכוונים כלפי Minds ללא כל מחשבה של פחד, לעומת השינוי של האנרגיה מגיע "

אנחנו יודעים את הסכנה לכל הנוגעים בדבר על מנת להראות את זה, החל לפני שנים רבות מתבצעת חקירה, שפותחו ו נבחנה על אנרגיות חלופיות עבור מקיף קבוצה של מחשבות, כי הם מוכנים לבצע כניסה לאלה שרוצים ואת הצורך ללא זדון כדי להעביר טוב יותר ו fuller החיים, בהם שפע ושליטה אינו תלוי כמה עם כוח השתיקה הכי צנוע Minds של אזור זה נקרא Urantia.

מידע רב נשמר ברשת על ידי כל מיני מחשבות, בעיקר אתה Tube היא קהילה גדולה, כי נושא, לרשות כל המחקר שלהם, מסמכים אלה נמשכים בין היתר מכאן. בעוד אחרים הם נסוי וטעיה חוויות רבות מחשבות קשרו לבלוג זה, ורבים אחרים, וכן קישורים החקירות הן ברשת.

לונג מוארת Minds כבר ללטש את ההתפתחות של אזור זה עם ומחקר המצאות, כמה ממשלות יש הצליח לקחת אם עבור טובת העם.

אנחנו הגיעו לנקודה שבה הכל טוב לשמירת או מסתיר היו קנה או הרס ומי אינו משרת סיבות, הורידו, או כלואים discredited. (Varela Arturo Estévez ההמצאה מנוע Español המים של שנות ה -30, סטן Meyer, פול Pantone, דניאל Dingel ועוד רבים ... ... הווארד ג 'ונסון מגנט מגנט מוטורי המנוע.)

תסיר גם את החצי של יפנית Genepax ממציא מנוע עובד רק עם מים?

בשנת שלנו Minds חינם ללא פגיעה זו, כי ממשלות כי הם הצביעו על ידי עצמנו, להגיב סיבה כי הוא מתחיל להזיז את כדור הארץ.

מעבר זה יהיה איטי, אבל אנו רואים פיצוץ של יצירה לא ידועה, הוא מתחיל להתגלות בשלב זה. כל השינויים הם תהליך של התאמה, למשל .. אתה לא יכול לשנות פתאום את כל כלי הרכב, זה צריך להיות הדרגתי, יש הרבה אנשים חווים היום דלק, כפי שאנו להסתגל לשינוי כמה חברות תיעלם, אחרים מותאמים וחדשים נולד.

השלישית היא המהפכה התעשייתית כבר כאן, אתה יכול להישאר פסיבי ועושים כלום או להסתבך עם כל זה אם אתה עושה משהו.

תודה לכל Minds כי ניתן להפוך את זה blogspot "אנרגיה Urantia אלטרנטיבה" להתפתח ו להישאר פעילה, אנחנו לא יודעים כמה זמן את הרשת.

CENSURA טכנולוגיה
http://energialibrebcn.blogspot.es/
זה חשוב לקרוא.

צוות: אנרגיה חלופית עבור Urantia.
español

>
hebreo

cambiar
Traducir

Griego

Εισαγωγή /Εισαγωγή τις πύλες της τρίτης βιομηχανικής επανάστασης.

Βρισκόμαστε τώρα στην αρχή της μετάβασης ενέργειας, εξαφανίζονται και κάποια νέα θα ανακαλυφθεί.

Τα έγγραφα αυτά είναι προς το μυαλό απαλλαγμένο από όλες τις σκέψεις του φόβου, σε αντίθεση με την αλλαγή της ενέργειας έρχεται "

Γνωρίζουμε ότι ο κίνδυνος για όλους τους ενδιαφερόμενους να αποδείξουν ότι, από εδώ και πολλά χρόνια είναι υπό εξέταση, που αναπτύσσονται και δοκιμάζονται σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας για ένα ολοκληρωμένο σύνολο μυαλό ότι είναι πρόθυμη να θέσει στη διάθεση εκείνων που θέλουν και χρειάζονται χωρίς κακία μετάβαση σε μια καλύτερη και πληρέστερη ζωή, όπου και τον έλεγχο του πλούτου δεν εξαρτάται από λίγους με δύναμη να φιμώσει το πιο ταπεινό μυαλό του τομέα αυτού που ονομάζεται Urantia.

Πολλές πληροφορίες αποθηκεύονται στο δίκτυο, με όλων των ειδών τα μυαλά, ιδιαίτερα στο You Tube είναι μια μεγάλη κοινότητα που υπόκεινται, στη διάθεση όλων των ερευνητικών τους δραστηριοτήτων, τα έγγραφα αυτά έχουν συνταχθεί από το μέρος εδώ. Ενώ άλλοι είναι εμπειρικά εμπειρίες πολλών μυαλό που συνδέονται με αυτό το Blog, και πολλοί άλλοι σύνδεσμοι και οι έρευνες σχετικά με το δίκτυο.

Long λαμπρό μυαλό έχουν στίλβωση η εξέλιξη αυτής της περιοχής με την έρευνα και εφευρέσεις, ορισμένες κυβερνήσεις κατόρθωσαν να λάβουν, εάν για το καλό του λαού της.

Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου τα πάντα είναι καλό για την τήρηση ή δορών αγοράστηκαν ή έχουν καταστραφεί, καθώς και οι οποίοι δεν εξυπηρετούν λόγους, αφαιρείται, φυλακιστεί ή απαξιωμένη. (Varela Arturo Estévez εφεύρεση κινητήρα Español νερού στα 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel και πολλά άλλα ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Προτίθεται επίσης να αφαιρέσετε το μισό του εφευρέτη της ιαπωνικής Genepax κινητήρας λειτουργεί μόνο με το νερό;

Στο μυαλό μας αυτή την ελεύθερη, χωρίς ζημία, ότι οι κυβερνήσεις που ψήφισαν από τους εαυτούς μας, για να απαντήσω λόγω του ότι αρχίζει να κινείται με τον πλανήτη.

Η μετάβαση αυτή θα είναι αργή, αλλά θα δούμε μια έκρηξη δημιουργικότητας άγνωστος, αρχίζει να αναδύεται αυτή τη στιγμή. Όλες οι αλλαγές είναι μια διαδικασία προσαρμογής, π.χ. .. Δεν μπορείτε να αλλάξετε ξαφνικά όλα τα οχήματα, αυτό πρέπει να είναι σταδιακή, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που αντιμετωπίζουν σήμερα τα καύσιμα, όπως εμείς να προσαρμοστούμε στις μεταβαλλόμενες ορισμένες εταιρείες θα εξαφανιστούν, ενώ άλλοι προσαρμόζονται και νέες που έχουν γεννηθεί.

Η τρίτη βιομηχανική επανάσταση είναι ήδη εδώ, μπορείτε να παραμείνει παθητική και δεν κάνουν τίποτα ή να συμμετάσχουν με ό, τι και αν κάνετε κάτι.

Χάρη σε όλα τα πνεύματα που καθιστούν δυνατή για αυτό Blogspot "Ενέργεια Urantia εναλλακτικά να" εξελίσσεται και να παραμείνει ενεργό, δεν ξέρουμε πόσο καιρό το δίκτυο.

CENSURA ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Αυτό είναι σημαντικό να το διαβάσετε.

Ομάδα: Εναλλακτική Ενέργεια για Urantia.

Frances

Introduction /Entrer les portes de la troisième révolution industrielle.

Nous en sommes maintenant au début de la transition des énergies, certains disparaissent et de nouveaux seront découverts.

Ces documents sont orientés vers les esprits libres de toutes les pensées de la peur, par opposition à la modification de l'énergie est à venir "

Nous savons que le danger pour toutes les parties concernées à montrer que, il ya de nombreuses années est à l'étude, a développé et testé sur les énergies alternatives pour un ensemble complet d'esprits qui sont prêts à mettre à la disposition de ceux qui veulent et ont besoin, sans malice le passage à une vie meilleure et plus complète, où la richesse et de contrôle ne dépend pas de la puissance avec un peu de silence pour les esprits les plus humbles de cette zone appelée Urantia.

Beaucoup d'informations sont stockées sur le réseau par toutes sortes d'esprits, en particulier dans You Tube est une grande communauté que l'objet, à la disposition de tous leurs travaux de recherche, ces documents sont tirés en partie de là. Alors que d'autres essais et d'erreurs sont des expériences de beaucoup d'esprits lié à ce blog, et bien d'autres liens et les enquêtes sont sur le réseau.

Long esprits brillants ont été polissage de l'évolution de cette région dans leurs recherches et des inventions, certains gouvernements ont réussi à prendre si, pour le bien de son peuple.

Nous avons atteint un point où tout est bon pour garder ou de peaux ont été achetées ou détruits, et qui ne servent pas de raisons, enlevés, emprisonnés ou discréditée. (Varela Arturo Estévez Español invention du moteur d'eau dans les années 30, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel et bien plus encore ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Entraînera également la suppression de la moitié de l'inventeur japonais Genepax moteur fonctionne uniquement avec de l'eau?

Dans notre esprit libre, sans préjudice de ce que les gouvernements qui sont votés par nous-mêmes, face à la raison qui commence à passer de la planète.

Cette transition sera lent, mais nous constatons une explosion de créativité inconnu, est en train d'émerger en ce moment. Tous les changements sont un processus d'ajustement, par exemple .. Vous ne pouvez pas changer tout à coup l'ensemble des véhicules, ce doit être progressif, il ya beaucoup de gens connaissent aujourd'hui le carburant, comme nous adapter à l'évolution de certaines entreprises disparaissent, d'autres, adaptées et de nouveaux nés.

La troisième révolution industrielle est déjà ici, vous pouvez rester passif et de ne rien faire ou de participer avec tout ce que si vous faites quelque chose.

Merci à tous les esprits qui le rendent possible, pour ce blogspot "Urantia l'énergie alternative à" évoluer et rester actif, nous ne savons pas combien de temps le réseau.

Censura TECHNOLOGY
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Il est important de le lire.

Équipe: Les énergies alternatives pour Urantia.

Finlandes

Introduction /Entering portit kolmannen teollisen vallankumouksen.

Olemme nyt alussa siirtyminen energialähteiden jotkut katoavat ja uusia olisi voitu havaita.

Nämä paperit on suunnattu mielissä vapaa kaikki ajatukset pelkoa, eikä muutos energia on tulossa "

Me tiedämme, että vaara kaikille, joita asia koskee, osoittaa, että monta vuotta sitten, on tutkittu, kehitetty ja testattu vaihtoehtoisia energiamuotoja varten kattavan valikoiman mielissä, jotka ovat halukkaita saatavilla niille, jotka haluavat ja tarvitsevat ilman pahaa vaihtamalla paremman ja kattavamman elämään, jossa rikkaus ja valvonta ei ole riippuvainen muutaman joiden teho vaientaa kaikkein nöyrä mieli tällä alalla kutsutaan Urantia.

Paljon tietoa on tallennettu verkossa kaikenlaisia mielissä, erityisesti You Tube on suuri, että aihe, kaikkien niiden tutkimus-, julkaisu on laadittu osittain tästä. Kun taas toiset ovat ja erehdyksen kokemuksia monien mielissä sidottu tämän blogin, ja monia muita linkkejä ja tutkimukset ovat verkossa.

Long valoisa mieli on kiillottamalla kehitys tällä alalla, tutkimus-ja keksinnöt, jotkut hallitukset ovat onnistuneet ottamaan jos hyväksi sen kansalle.

Olemme tulleet pisteeseen, jossa kaikki on kaikkien hyvä pitää tai piilottaa ostettiin tai tuhoutunut ja kuka ei tarjoilla syistä poistettu, vangittu tai huutoon. (Varela Arturo Estévez keksintö moottorin Español vesi on 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel ja paljon muuta ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Poistaa myös puolet keksijän Japanin Genepax moottori toimii vain vettä?

Mielissämme ilman vahinkoa vapaa tämän, että hallitukset, jotka ovat äänestäneet itse vastata siitä syystä, että on alkanut liikkua maapallolla.

Tämä siirtyminen on hidasta, mutta näemme räjähdyksen luovuuden tuntematon, on alkanut tulla esille tällä hetkellä. Kaikki muutokset ovat prosessin säätö, esim. .. Et voi muuttaa yhtäkkiä kaikki ajoneuvot, tämän on tapahduttava asteittain, monet ihmiset kokevat polttoaineen nyt, kun olemme mukautumaan muuttuviin jotkut yritykset katoavat, toiset mukautettu ja uusia syntyy.

Kolmas teollinen vallankumous on jo täällä, voit jäädä passiiviseksi ja olla tekemättä mitään, tai hanki mukana kaikki, että jos olet tekemässä jotain.

Kiitos kaikille mielissä, jotka mahdollistavat tämän blogspot "Energia Urantia vaihtoehdon" kehittyvät ja pysyvät aktiivisina, emme tiedä, kuinka kauan verkko.

CENSURA TEKNOLOGIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Tämä on tärkeää lukea.

Team: Vaihtoehtoinen Energia Urantia.

Estonio

Tutvustus /Astumine väravad kolmanda tööstusrevolutsiooni.

Praegu oleme algusest ülemineku energiaallikad, mõned kaovad ja uusi avastada.

Neid dokumente on suunatud meeled vabad igasugustest mõtteid hirmu, mitte muutus energia on tulemas "

Me teame, on oht, et kõik asjaosalised, et näidata, et alates palju aastaid tagasi on uurida, arendada ja katsetada alternatiivseid energiaallikaid tervikliku komplekti meelt, et on valmis tegema kättesaadavaks neile, kes tahavad ja vajavad ilma Ilkeys üleminek paremat ja täielikumat elu, kus rikkuse ja kontroll ei sõltu mõne võimsusega vaigistada kõige alandlik mõtetes selles valdkonnas nimetatakse Urantia.

Palju teavet säilitatakse võrgustiku poolt igasuguseid teadlasi, eriti You Tube on suur sellel teemal, mis on kättesaadav kõigile oma teadustöö, need dokumendid on koostatud osaliselt siin. Samal ajal kui teised on katse-eksituse kogemusi paljude silmis seotud selle blogi ja palju muid seoseid ja uurimisi on võrku.

Pikad ereda mielet on poleervahendite arengut selles valdkonnas koos teadus ja leiutised, mõned valitsused on suutnud võtta kui head oma rahvale.

Oleme jõudnud punkti, kus kõik on kõigi jaoks hea pidamist või peidab osteti või hävitada ja kes ei ole teenistuses põhjustel eemaldatud, vangistatud või tühistatud. (Varelan Arturo Estévez leiutis mootori Español vesi vaheruumis 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel ja palju muud ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Kas ka eemaldada pool leiutaja's Jaapani Genepax mootor töötab ainult veega?

Meie silmis ilma kahju vaba seda, et valitsused, mis on hääletanud ise reageerima seetõttu, et on hakanud liikuma planeeti.

See üleminek on aeglane, kuid me näeme plahvatuse loovuse teadmata, on hakanud arenema praegu. Kõik muudatused on protsess Korrigeerimisteguri, näiteks .. Sa ei saa muuta äkki kõik sõidukid on see, mis tuleb järk-järgult, on paljud inimesed kogevad kütuse täna, sest meil kohaneda muutuvate mõned ettevõtted kaovad, teised kohandatud ja uute sündinud.

Kolmanda tööstusrevolutsiooni on juba siin, võite jääda passiivne ja ei tee midagi või osalema kõik, et kui sa teed midagi.

Tänu kõigile mõtetes, mis võimaldavad selle blogspot "Energeetika Urantia alternatiivi" areneda ja jääda aktiivne, me ei tea, kui kaua võrk.

CENSURA TECHNOLOGY
http://energialibrebcn.blogspot.es/
See on oluline, et lugeda.

Team: Alternatiivne energia Urantia.

Esloveno

Uvod /Vstop v vratih tretje industrijske revolucije.

Zdaj smo v začetku prehoda energije, nekatere izginejo in novi se bodo odkrili.

Ti dokumenti so usmerjene možgane brez vseh misli o strahu, v nasprotju s spremembami energije prihaja "

Vemo, da je nevarnost za vse vpletene, ki kažejo, da od mnogimi leti je bil raziskati, razvita in preskušena glede alternativnih virov energije za celovit sklop možgane, ki so pripravljene dati na voljo tistim, ki želijo in potrebujejo brez Pakost prehod na boljše in popolnejše življenje, kjer je premoženje in nadzor ni odvisen od nekaj z močjo do molka najbolj ponižna glavah to območje, imenovano Urantia.

Veliko informacij, shranjenih v omrežju z vsemi vrstami možgane, zlasti You Tube je veliko skupnost, ki veljajo, ki so na voljo vse svoje raziskave, teh dokumentov so določene v delu od tu. Med drugim so poskusne in napake izkušenj mnogih umov vezani na tem blogu, ter veliko drugih povezav in preiskave na omrežju.

Dolge svetle možgane so bili poliranje razvoj na tem področju s svojimi raziskovalnimi in izumi, nekatere vlade uspelo sprejeti, če za dobro svojih državljanov.

Smo dosegli točko, kjer je vse dobro za ohranjanje ali kož so bili kupljeni ali uniči, in ki ne služijo razlogov odstranjen, zaprt ali discredited. (Varela Arturo Estévez izum motorja Español vode v 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel in mnogo več ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Bo tudi odstranite polovico izumitelj je japonski Genepax motor deluje samo z vodo?

V naših glavah brez škode free to, da vlade, ki so glasovali v sami, se odzivajo na razlog, da se začne premikati planetu.

Ta prehod bo počasen, vendar bomo videli eksplozijo ustvarjalnosti neznan, se začenjajo pojavljati v tem času. Vse spremembe so za proces prilagajanja, na primer .. Ne morete spremeniti nenadoma vsa vozila, je to treba postopno, obstaja veliko ljudi, ki doživljajo goriva danes, kot smo se prilagodijo spreminjajočim se nekatere družbe bo izginila, prilagojen drugim in novorojenčkov.

V tretji industrijski revoluciji je že tukaj, lahko ostanejo pasivni in ne storiti ničesar, ali se vključi z vsemi, da če nekaj delate.

Hvala za vse možgane, da bi bilo mogoče za to BLOGSPOT "Energetika Urantia alternativa" razvijajo in ostajajo aktivni, ne vemo, kako dolgo naj omrežje.

CENSURA TEHNOLOGIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
To je pomembno, da se glasi.

Team: Alternativna energija za Urantia.

Eslovaco

Úvod /Zadanie brány tretej priemyselnej revolúcie.

Teraz sme na začiatku transformácie energie, niektoré miznú a nové sa objavil.

Tieto dokumenty sú smerovaná na mysli všetky myšlienky bez strachu, v protiklade k zmene energie prichádza "

Sme si vedomí, že nebezpečenstvo pre všetky zúčastnené strany, aby dokázala, že od mnohými rokmi sa vyšetrovala, vyvíjať a testovať na alternatívnej energie pre komplexný súbor myslia, že sú ochotní dať k dispozícii tým, ktorí chcú a potrebujú bez zlomyseľnosti prechodom na lepšie a plnší život, kde bohatstvo a ovládanie nie je závislé na niekoľkých málo sa moc ticho najviac pokoriť myslenie v tejto oblasti zvanej Urantia.

Mnohé informácie sú uložené v sieti všetky druhy myslenia, najmä v You Tube je veľká komunita, že predmet, ktorý je k dispozícii na všetkých ich výskumu, tieto dokumenty sú v časti odsud. Kým ostatné sú pokusov a omylov skúseností mnohých mysliach viazaná na tento blog, a veľa ďalších odkazov a vyšetrovaní sú na sieti.

Dlhé svetlé mozgy boli Polevové vývoj v tejto oblasti s ich výskumom a vynálezy, niektoré vlády sa podarilo prijať, ak pre dobro svojho ľudu.

Sme dosiahli bod, kde je všetko dobré pre udržanie alebo kože boli nakúpené alebo zničený a kto nie je slúžiace dôvodov odstránené, väznení alebo zdiskreditována. (Varela Arturo Estévez vynález motora Español vody v 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel a mnoho ďalších ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Bude tiež odstrániť polovicu vynálezca japonského Genepax motor pracuje iba s vodou?

V našich mysliach bez ujmy zadarmo to, že vlády, ktoré hlasovali v sami, reagovať na ne z toho dôvodu, že sa začínajú pohybovať planéty.

Tento prechod bude pomalý, ale vidíme výbuch tvorivosti neznámy, sa začína objavovať v tejto dobe. Všetky zmeny sa proces úpravy, napríklad .. Nemôžete zmeniť náhle všetky vozidlá, to musí byť postupné, je veľa ľudí, ktorí zažívajú paliva dnes, ako sme sa prispôsobiť meniacim sa niektoré spoločnosti zmizne, iné upravené a novorodenca.

Tretia priemyselná revolúcia je už tu, môžete zostať pasívne a nedělat nic, alebo sa zapojiť všetci, že ak robíte niečo.

Vďaka všetkým myslia, keďže je možné tento blogspot "Energia Urantia alternatívu" vyvíjať a zostať aktívna, nevieme, ako dlho v sieti.

Censure TECHNOLÓGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
To je dôležité si prečítať.

Team: Alternatívne energie pre Urantia.
español

>
eslovaco

cambiar
Traducir

Danés

Introduktion /Indtastning af portene til den tredje industrielle revolution.

Vi er nu i begyndelsen af overgangen energi, nogle forsvinder, og nye vil blive opdaget.

Disse papirer er rettet mod sind fri fra alle tanker om at frygt, i modsætning til den ændring af energi kommer "

Vi kender fare for alle berørte parter til at vise, at der fra mange år siden er ved at blive undersøgt, der er udviklet og afprøvet på alternative energikilder for et omfattende sæt af hoveder, som er villige til at stille til rådighed for dem, der ønsker og behov uden ondskab at skifte til et bedre og mere fyldestgørende liv, hvor rigdom og kontrol er ikke afhængig af et par med beføjelse til at lukke munden på de mest ydmyge sind dette område kaldes Urantia.

Mange oplysninger er gemt på nettet af alle former for bevidsthed, især Du Tube er et stort fællesskab, at emnet, til rådighed for alle deres forskning, disse papirer er trukket i en del herfra. Mens andre er trial and error erfaringer af mange sind er bundet til denne blog, og mange andre links og undersøgelser er på netværket.

Lange lyse sind er blevet polering udviklingen i dette område med deres forskning og opfindelser, nogle regeringer har formået at tage, hvis til gavn for landets befolkning.

Vi har nået et punkt, hvor alt er alle gode til at holde eller huder blev købt eller ødelagt, og som ikke tjener grunde fjernet, fængslet eller i miskredit. (Varela Arturo Estévez opfindelse motor Español vand i 30'erne, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel og mange flere ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Vil også fjerne halvdelen af opfinderens japanske Genepax motor virker kun med vand?

I vores sind uden at skade den frie dette, at de regeringer, som stemte i med os selv, svare til grund, at der begynder at flytte planet.

Denne overgang vil være langsomme, men vi ser en eksplosion af kreativitet ukendt, er begyndt at dukke op på dette tidspunkt. Alle ændringer er en proces med tilpasning, f.eks .. Du kan ikke ændre pludselig alle køretøjer har dette at ske gradvist, der er mange mennesker oplever brændstof i dag, som vi tilpasse til ændrede nogle virksomheder vil forsvinde, mens andre tilpasset og nyfødte.

Den tredje industrielle revolution allerede er her, du kan forholde sig passivt og ikke gør noget eller blive involveret med alle, at hvis du laver noget.

Tak til alle de tanker, der gør det muligt for denne blogspot "Energi Urantia alternativ til" udvikler sig og fortsat er aktive, kender vi ikke, hvor længe netværket.

CENSURA TEKNOLOGI
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dette er vigtigt at læse.

Team: Alternativ energi for Urantia.

Croata

Uvod /Unos vrata treća industrijska revolucija.

Sada smo na početku tranzicije energijama, i nestaju neke nove će biti otkriveni.

Ovi radovi su usmjerene na um slobodan od svih misli straha, za razliku od promjena energije dolazi "

Znamo opasnost da sve zainteresirane da pokazuju da je, iz mnogo godina je istražio, razvijeni i testirani na alternativnim energijama za sveobuhvatan skup umovima koji su spremni staviti na raspolaganje onima koji žele i trebaju bez zloće prebacivanje na bolju i potpunijeg života, gdje se bogatstvo i kontrole nije ovisna o nekoliko sa snagom do šutnje najviše skromnom umovima ovom području zvanom Urantia.

Većinu informacija je pohranjena na mreži svih vrsta umova, osobito u Vi Tube je velika zajednica koja predmet, na raspolaganju svim njihovim istraživanjima, ove novine su izvučeni u sklopu odavde. Dok su drugi suđenja i pogreška iskustava mnogih umova vezan za ovaj blog, i mnoge druge istrage su i linkovi na mreži.

Duga svijetla umova su poliranje evolucija ovog područja sa svojim istraživanjima i izumima, neke vlade su uspeli da se, ako za dobrobit svog naroda.

Mi smo dostigli točku u kojoj je sve sve dobre za držanje ili skriva ili uništene su kupili i tko nije služio razloga uklonjen, zatvoreni ili discredited. (Varela Arturo Estévez izum motora Español vode u 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel i još mnogo toga ... ... Howard Johnson Magnet Magnet Motor Motor.)

Će također ukloniti pola izumitelja's Japanski Genepax motor radi samo s vodom?

U našim umovima bez ozljeda free to, da je vlada koji su glasovali u sami, reagira na razlog zbog kojeg je početkom premjestiti planeti.

Ovo će biti spor tranziciji, ali smo vidjeli eksploziju kreativnosti nepoznat, počinje rađati u ovom trenutku. Sve promjene su proces prilagodbe, npr. .. Ne možete izmijeniti odjednom sva vozila, to mora biti postupan, postoji mnogo ljudi doživljava goriva danas, kako smo se prilagoditi promjenom neke tvrtke će nestati, drugi prilagođen i novorođen.

Treći industrijska revolucija je već ovdje, možete ostati pasivni i ništa ili zaplitati sa svima da, ako radiš nešto.

Hvala svim umovima koji omogućavaju ovom Blogspot "Energija Urantia alternativu" razvijati i dalje aktivni, ne znamo koliko dugo su mreľe.

CENSURA TEHNOLOGIJA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
To je važno za čitanje.

Team: Alternativni izvori energije za Urantia.

Coreano

회사 소개 /제 3 산업 혁명의 입력 게이트.

이제 좀 사라지고 새로운 것들을 발견한다 에너지 전환의 시작 부분에있습니다.

이 논문을 향한 마음을 무료로 공포의 모든 생각에서, 에너지의 변화에 반대하는 감독이있다 "오고있다

우리 모두가 걱정하는가, 많은 년 전에, 조사를 받고 개발 및 대체 에너지에 대한 포괄적인 테스트 세트를위한 마음의 사람들이 원하고 필요로 사용할 수 있도록하고자하는 악의없이 보여주는 위험을 알고 재산 및 제어 전원과 어디에 몇에서이 지역의 가장 겸손한 마음을 침묵에 종속되지 Urantia 불린다 더 많고 더 나은 삶으로 전환했다.

많은 정보를 네트워크상의 모든 종류의 마음으로, 특히 그 주제는 당신이 튜브에 큰 공동체의 모든 연구에 사용할 수있습니다,이 논문은 여기에서 도출하는 부분에 저장됩니다. 반면 다른 많은 사람의 마음을이 블로그에 묶여 재판의 오류를 경험, 그리고 많은 다른 링크 및 수사하고있는 네트워크에있다.

긴 밝은 마음, 일부 정부 관리가 좋으면 그 사람을 위해 자신의 연구와 발명에 대한이 지역의 진화를 연마하고있다.

우리가 구입하거나 서비스를 이유로 사람을 파괴하고, 제거, 투옥 또는 폐기하지 않은 지점을 유지하거나 숨깁니다 다 좋은에 도달했습니다. 30 대는, 스탠 메이어, 폴 Pantone, 다니엘 Dingel 더 많은 ...에 (바렐 아르투 에스테베즈 발명 엔진 Español 물 ... 하워드 존슨은 자석 모터 자석 모터.)

또한 발명가의 일본어 Genepax 엔진의 절반을 제거 윌 물에서만 작동?

부상이, 그 스스로에 의해 투표하는 정부, 그 행성의 움직임에 대응하기 시작 이유는 우리의 마음도없이 무료.

이 전환이 느려지는 것이지만, 우리가 창의력을 미지의 폭발이보고,이 시간에 등장하기 시작합니다. 모든 변경 조정의 과정, 예 .. 우리가 사라질 것입니다 일부 기업의 점진적인 변화에 적응할 수있을 갑자기 모든 차량을 변경할 수 없다면,이있다, 거기에 많은 사람들이 오늘은 연료를 겪고있다, 다른 사람과 적응 새로운 탄생.

제 3 차 산업 혁명, 당신은 수동으로 남을 수있다는 이미 여기에 아무것도 또는 모두가 참여 할 경우 뭔가를하고있다.

덕분에 그것이 가능한이 블로그에 "에너지 대안을 Urantia"및 활성 상태로 유지 발전할 수 있도록 모두의 마음에, 우리는 얼마나 오래 네트워크 몰라.

CENSURA 기술
http://energialibrebcn.blogspot.es/
이것을 읽고하는 것이 중요합니다.

팀 : 대체 에너지 Urantia.
español

>
coreano

cambiar
Traducir

Chino tradicional

導言/進入大門的第三次工業革命。

我們現在正處於轉型期的開始精力,一些消失,新的會被發現。

這些文件是針對思想不受任何思想的恐懼,而不是改變能源是未來“

我們知道的危險有關各方表明,從多年前正在調查,開發和測試的替代能源的一套全面的頭腦願意提供給那些想要和需要誰無惡意切換到一個更美好和充實的生活,在財富和控制是不依賴於少數幾個有權保持沉默是最謙虛的頭腦這方面呼籲Urantia 。

多的信息存儲在網絡上的各種思想,尤其是在你管是一個大社會這一主題,提供給所有的研究,這些文件制定的部分原因在這裡。而另一些試驗和錯誤的經驗,許多頭腦與此博客,和其他許多聯繫和調查,在網絡上。

龍光明的頭腦已拋光的演變,這一領域的研究和發明,一些國家的政府如果能夠採取有利於它的人民。

我們已經到達一個點,一切都很好的保存或隱藏購買或毀壞,誰是不符合的原因,除去,監禁或掃地。 (瓦雷拉的Arturo埃斯特韋斯發明引擎西班牙語水在30多歲,斯坦邁耶,保羅的Pantone ,丹尼爾Dingel和更多... ...豪生永磁電機永磁電機。 )

也會移除一半的發明者日本Genepax引擎只能與水?

在我們的腦海中沒有受傷免費這一點,該國政府,也就是投了自己,應對原因,已經開始移動地球。

這種轉變將是緩慢的,但我們看到了爆炸的創造力不明,現在已開始出現在這個時候。所有的變化是一個過程的調整,如..你不能改變突然所有車輛,這是漸進的,有許多人經歷燃料今天,當我們適應不斷變化的一些企業會消失,但其他調整和新出生的。

第三次工業革命已經在這裡,你可以袖手旁觀,什麼也不做,或參與其所有,如果你正在做什麼。

感謝所有的頭腦,使這一BlogSpot的“能源Urantia替代”發展和保持活躍,我們不知道多久的網絡。

CENSURA技術
http://energialibrebcn.blogspot.es/
這是非常重要的內容。

團隊:替代能源的Urantia 。
español

>
chino (tradicional)

cambiar
Traducir

Chino

导言/进入大门的第三次工业革命。

我们现在正处于转型期的开始精力,一些消失,新的会被发现。

这些文件是针对思想不受任何思想的恐惧,而不是改变能源是未来“

我们知道的危险有关各方表明,从多年前正在调查,开发和测试的替代能源的一套全面的头脑愿意提供给那些想要和需要谁无恶意切换到一个更美好和充实的生活,在财富和控制是不依赖于少数几个有权保持沉默是最谦虚的头脑这方面呼吁Urantia 。

多的信息存储在网络上的各种思想,尤其是在你管是一个大社会这一主题,提供给所有的研究,这些文件制定的部分原因在这里。而另一些试验和错误的经验,许多头脑与此博客,和其他许多联系和调查,在网络上。

龙光明的头脑已抛光的演变,这一领域的研究和发明,一些国家的政府如果能够采取有利于它的人民。

我们已经到达一个点,一切都很好的保存或隐藏购买或毁坏,谁是不符合的原因,除去,监禁或扫地。 (瓦雷拉的Arturo埃斯特韦斯发明引擎西班牙语水在30多岁,斯坦迈耶,保罗的Pantone ,丹尼尔Dingel和更多... ...豪生永磁电机永磁电机。 )

也会移除一半的发明者日本Genepax引擎只能与水?

在我们的脑海中没有受伤免费这一点,该国政府,也就是投了自己,应对原因,已经开始移动地球。

这种转变将是缓慢的,但我们看到了爆炸的创造力不明,现在已开始出现在这个时候。所有的变化是一个过程的调整,如..你不能改变突然所有车辆,这是渐进的,有许多人经历燃料今天,当我们适应不断变化的一些企业会消失,但其他调整和新出生的。

第三次工业革命已经在这里,你可以袖手旁观,什么也不做,或参与其所有,如果你正在做什么。

感谢所有的头脑,使这一BlogSpot的“能源Urantia替代”发展和保持活跃,我们不知道多久的网络。

CENSURA技术
http://energialibrebcn.blogspot.es/
这是非常重要的内容。

团队:替代能源的Urantia 。
español

>
chino (simplificado)

cambiar
Traducir

Checo

Úvod /Zadání brány třetí průmyslové revoluce.

Nyní jsme na začátku transformace energie, některé mizí a nové se objevil.

Tyto dokumenty jsou směřována na mysli všechny myšlenky bez strachu, v protikladu ke změně energie přichází "

Jsme si vědomi, že nebezpečí pro všechny zúčastněné, aby prokázala, že od mnoha lety se šetřila, rozvíjeny a testovány na alternativní energie pro komplexní soubor myslí, že jsou ochotni dát k dispozici těm, kdo chtějí a potřebují bez zlomyslnosti přechodem na lepší a plnější život, kde bohatství a ovládání není závislé na několika málo se moc ticho nejvíce pokořit myšlení v této oblasti zvané Urantia.

Mnohé informace jsou uloženy v síti všechny druhy myšlení, zejména v You Tube je velká komunita, že předmět, který je k dispozici na všech jejich výzkumu, tyto dokumenty jsou v části odsud. Zatímco ostatní jsou pokusů a omylů zkušeností mnoha myslích vázána na tento blog, a mnoho dalších odkazů a vyšetřování jsou na síti.

Dlouhé světlé mozky byly lešticím vývoj v této oblasti s jejich výzkumem a vynálezy, některé vlády se podařilo přijmout, pokud pro dobro svého lidu.

Jsme dosáhli bodu, kde je vše dobré pro udržení nebo kůže byly nakoupeny nebo zničen a kdo není sloužící důvodů odstraněny, vězněni nebo zdiskreditována. (Varela Arturo Estévez vynález motoru Español vody v 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel a mnoho dalších ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Bude také odstranit polovinu vynálezce japonského Genepax motor pracuje pouze s vodou?

V našich myslích bez újmy zdarma to, že vlády, které hlasovaly v sami, reagovat na ně z toho důvodu, že se začínají pohybovat planety.

Tento přechod bude pomalý, ale vidíme výbuch tvořivosti neznámý, se začíná objevovat v této době. Všechny změny se proces úpravy, např. .. Nemůžete změnit náhle všechna vozidla, to musí být postupné, je mnoho lidí, kteří zažívají paliva dnes, jak jsme se přizpůsobit měnícím se některé společnosti zmizí, jiné upraveny a novorozence.

Třetí průmyslová revoluce je již zde, můžete zůstat pasivní a nedělat nic, nebo se zapojit všichni, že pokud děláte něco.

Díky všem myslí, že je možné tento blogspot "Energie Urantia alternativu" vyvíjet a zůstat aktivní, nevíme, jak dlouho v síti.

CENSURA TECHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
To je důležité si přečíst.

Team: Alternativní energie pro Urantia.
español

>
checo

cambiar
Traducir

Bulgaro

Въведение /Въвеждане на портите на трета индустриална революция.

Сега сме в началото на прехода енергии, някои изчезват и нови такива, ще бъдат открити.

Тези документи са насочени към свободни умове от всички мисли на страх, за разлика от промяна на енергия идва "

Знаем, че опасността за всички, за да покаже, че от много години е предмет на разследването, разработен и тестван на алтернативни източници на енергия за цялостен набор от съзнанието, че са готови да предоставят на разположение на тези, които искат и имат нужда, без злоба преминаването към по-добро и по-пълното живот, където богатството и контрол не е зависим от няколко с правомощия да мълчание най-скромен умове на тази област, наречено Urantia.

Много информация се съхранява в мрежата от всички видове на съзнанието, особено в Можете Tube е голяма общност, която подлежи на разположение на всички свои изследвания, тези документи се съставят в част от тук. Докато други са изпитание и грешка при опит на много умове обвързани с този блог, както и много други връзки и разследвания са на мрежата.

Дълги светли умове са били полиране на развитието на тази област със своите изследвания и изобретения, някои правителства са успели да вземат само ако за доброто на своя народ.

Ние са достигнали точка, когато всичко е добре за запазване или кожи са били закупени или унищожени, както и за които не се обслужват причините, отстранена, в затвора или дискредитирани. (Варела Arturo ESTÉVEZ изобретение двигателя Español вода в 30s, Стан Майер, Пол Pantone, Даниел Dingel и много други ... ... Хауърд Джонсън магнит Моторни магнит Моторни.)

Също така ще отстраните половина на изобретателя на японски Genepax двигател работи само с вода?

В нашите умове, без да вреди свободно това, че правителствата, които са гласувани от себе си, за да се отговори, поради това че започва да се придвижва на планетата.

Този преход ще бъде бавно, но ние виждаме експлозия на творчеството неизвестен, започва да се появяват в този момент. Всички промени са един процес на адаптиране, например .. Вие не можете да променяте изведнъж всички превозни средства, това трябва да бъде постепенно, има много хора изпитват гориво днес, тъй като ние се адаптират към променящите се някои компании ще изчезнат, а други адаптиран и нови роден.

Третата индустриална революция е вече тук, можете да остават пасивни и да не правят нищо, или да участват във всички, че те правят нещо.

Благодаря на всички умове, които правят възможно за този Blogspot "Енергетика Urantia алтернатива" се развиват и да останат активни, ние не знаем колко време мрежата.

CENSURA ТЕХНОЛОГИИ
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Това е важно да се четат.

Екип: Алтернативна енергия за Urantia.
español

>
búlgaro

cambiar
Traducir

Arabe

مقدمة /بوابات دخول الثورة الصناعية الثالثة.

نحن الآن في بداية المرحلة الانتقالية الطاقات ، وتختفي بعض جديدة سيتم اكتشافها.

هذه الورقات موجهة نحو عقول خالية من جميع الأفكار من الخوف ، على عكس الطاقة والتغيير قادم "

ونحن نعرف الخطر الذي يتعرض له جميع الأطراف المعنية أن تظهر ، من قبل سنوات عديدة ويجري التحقيق فيها ، طورت واختبرت على طاقات بديلة لمجموعة شاملة من الأفكار التي ترغب في أن تتيح لهؤلاء الذين يريدون من دون الحاجة إلى والخبث التحول إلى عالم أفضل وأكمل في الحياة ، حيث الثروة والسيطرة عليها لا تتوقف على عدد قليل من السلطة لإسكات معظم العقول المتواضعة في هذا المجال ودعا Urantia.

الكثير من المعلومات المخزنة على الشبكة من قبل جميع أنواع العقول ، لا سيما في الأنبوبة عليك هو مجتمع كبير في هذا الموضوع ، متاحة للجميع أبحاثهم هذه الأوراق التي توضع في اطار من هنا. والبعض الآخر في التجربة والخطأ تجارب العديد من العقول ربط هذه المدونة ، والكثير من الروابط والتحقيقات على الشبكة.

طويل مشرق عقول تم تلميع تطور هذا المجال مع والبحوث والاختراعات ، وبعض الحكومات أن تتخذ في حال تمكن لخير شعبها.

لقد وصلنا الى نقطة حيث كل شيء مفيد للجميع حفظ الجلود أو اشتريت أو دمرت ، والذين لا يعملون الأسباب ، حذف ، أو مصداقيتها في السجن. (فاريلا ارتورو إستيفيز اختراع المحرك Español المياه في 30s ، ستان ماير ، بول بانتون ، ودانيال Dingel كثيرة...... هوارد جونسون مغناطيس مغناطيس موتور للسيارات.)

كما ازالة نصف المخترع الياباني Genepax محرك يعمل بالماء فقط؟

في أذهاننا دون إصابة الحرة هذه ، ان الحكومات التي صوت عليها أنفسنا ، والرد على ذلك هو السبب في هذه الخطوة بداية لهذا الكوكب.

وسيكون هذا التحول بطيئا ، ولكن نرى انفجار الإبداع المجهول ، بدأ في الظهور في هذا الوقت. كل التغييرات في عملية التسوية ، على سبيل المثال.. لا يمكنك تغيير مفاجئ لجميع المركبات ، وذلك من أجل أن يكون تدريجيا ، وهناك كثير من الناس اليوم تعاني من الوقود ، ونحن على التكيف مع تغير بعض الشركات وسوف تختفي ، والبعض الآخر تكيف المولود الجديد.

الثورة الصناعية الثالثة بالفعل هنا ، يمكنك أن تقف مكتوفة الأيدي ولا نفعل شيئا ، أو المشاركة مع كل ما كنت تفعل شيئا.

شكرنا لجميع العقول التي تجعل من الممكن لهذا blogspot "Urantia الطاقة البديلة" لتتطور وتبقى نشطة ، لا نعرف كم من الشبكة.

CENSURA التكنولوجيا
http://energialibrebcn.blogspot.es/
وهذا أمر مهم للقراءة.

فريق : الطاقة البديلة للUrantia.

Albanes

Hyrje /Hyrja në dyert e tretë e revolucionit industrial.

Ne jemi tani në fillim të tranzicionit energjitë, disa të zhduket dhe të reja do të zbulohet.

Këto gazeta janë drejtuar drejt mendjen të lirë nga të gjitha mendimet e frikës, në krahasim me ndryshimin e energjisë po vjen "

Ne e dimë se rreziku për të gjithë të interesuarit për të treguar se, nga shumë vite më parë është duke u hetuar, të zhvilluara dhe të testuara në energjitë alternative për një sërë mendjen se janë të gatshëm për të bërë të vlefshme për ata që duan dhe kanë nevojë pa inat switching një më të mirë të jetës dhe të plotë, ku dhe kontrollin e pasurisë nuk është i varur nga një pakice me pushtet për të heshtjes mendjet më të përulur e quajtur këtë fushë Urantia.

Pak a shumë informacion është i ruajtur në rrjet nga të gjitha llojet e mendjes, veçanërisht në You Tube është një komuniteti të madh që i nënshtrohen, në dispozicion të të gjitha hulumtimet e tyre, këto gazeta janë tërhequr pjesërisht nga këtu. Ndërsa të tjerë janë gjyq dhe gabime përvojat e shumë mendjen lidhur me këtë Prurje, dhe shumë lidhje të tjera dhe hetimet janë në rrjet.

Long ndritur mendjet janë lustrosje evoluimin e tyre me këtë fushë të kërkimit dhe shpikje, disa qeveri kanë arritur të marrin në qoftë për të mirën e popullit të saj.

Ne kemi arritur në një pikë ku çdo gjë është e mirë për mbajtjen e të gjitha ose hides janë blerë ose u shkatërruan dhe i cili nuk ka arsye që shërbejnë, hiqen, burgosur ose diskredituar. (Varela Arturo Estévez shpikje motor Español ujit në 30s, Stan Meyer, Pali Pantone, Daniel Dingel dhe shumë më tepër ... ... Howard Johnson magnet Motor Motor magnet.)

A do të heqë gjithashtu gjysma e sajues e Japanese Genepax motori punon vetëm me ujë?

Në mendjen tonë pa lëndime lirë kjo, që qeveritë të cilat janë votuar në vetë, për arsye se përgjigjen po fillon të lëvizë planetit.

Kjo do të jetë i ngadalshëm tranzicionit, por ne e shohim një shpërthim i krijimtarisë panjohur, ka filluar të shfaqen në këtë kohë. Të gjitha ndryshimet janë një proces të përshtatjes, p.sh. .. Ju nuk mund të ndryshojë papritmas të gjitha automjetet, kjo duhet të jetë gradual, ka shumë njerëz përjetojnë karburantit sot, si ne përshtatur për ndryshimin e disa kompani do të zhduken, të tjerë të përshtatura dhe të reja të lindur.

Revolucioni industrial i tretë tashmë është këtu, ju mund të mbetet pasiv dhe të bëjë asgjë, ose të përfshihet me gjithë se në qoftë se ju jeni duke bërë diçka.

Faleminderit për të gjitha mendjet që e bëjnë të mundshme për këtë blogspot "Energjisë Urantia alternative të" evoluojnë dhe mbesin aktive, ne nuk e dimë se sa kohë e rrjetit.

CENSURA TEKNOLOGJIA
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Kjo është e rëndësishme për të lexuar.

Team: Alternative Energjisë për Uranti

Aleman

Einführung http://energiaalternativaparaurantia.blogspot.com/Anfang den Toren der dritten industriellen Revolution.

Wir sind jetzt am Anfang des Übergangs Energien, einige verschwinden, neue werden entdeckt.

Diese Papiere sind auf die Köpfe frei von allen Gedanken der Angst, im Gegensatz zu der Änderung von Energie kommt "

Wir wissen, dass die Gefahr für alle Beteiligten zu zeigen, dass aus vielen Jahren wird untersucht, entwickelt und getestet, über alternative Energien für eine umfassende Reihe von Köpfen, die willens sind, zur Verfügung zu stellen, um diejenigen, die wollen und brauchen, ohne Bosheit Umstellung auf eine bessere und umfassendere Leben, wo Reichtum und ist nicht auf einige wenige mit Macht zum Schweigen zu bringen, die bescheidenen Köpfe in diesem Bereich genannt Urantia.

Viele Informationen werden über das Netzwerk von allen Arten von Köpfen, vor allem in You Tube ist eine große Community, Thema, für alle ihre Forschung, diese Papiere sind zum Teil von hier aus. Während andere sind "Trial and Error" Erfahrungen vieler Köpfe an diesem Blog, und viele weitere Links und Untersuchungen sind im Netz.

Lange helle Köpfe wurden Polieren die Entwicklung in diesem Bereich mit ihrer Forschung und Erfindungen, einige Regierungen haben es geschafft, wenn die für das Wohl seines Volkes.

Wir haben einen Punkt erreicht, wo alles in Ordnung ist gut für die Haltung oder versteckt wurden gekauft oder zerstört ist und die nicht im Dienste Gründen entfernt, inhaftiert oder diskreditiert. (Varela Arturo Estévez Erfindung Motor Español Wasser in den 30er Jahren, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel und vieles mehr ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Wird auch die Hälfte der Erfinder des japanischen Genepax Motor funktioniert nur mit Wasser?

In unserem Geist ohne Schädigung frei, daß die Regierungen, die haben von uns, auf Grund ist, dass Anfang, um den Planeten.

Dieser Übergang wird langsam, aber sehen wir eine Explosion der Kreativität bekannt, beginnt sich zu diesem Zeitpunkt. Alle Änderungen werden einen Prozess der Anpassung, z. B. .. Es ist nicht möglich, alle Fahrzeuge auf einmal, das muss schrittweise, es gibt viele Menschen, die in Brennstoff heute, wie wir an die sich wandelnden einigen Unternehmen werden verschwinden, andere angepasst und neu geboren.

Die dritte industrielle Revolution ist schon da, Sie können passiv bleiben und nichts tun oder sich mit allen, die, wenn Sie etwas tun.

Vielen Dank an alle, die Gedanken, die es ermöglichen für diese blogspot "Energie Urantia Alternative zu" entwickeln und aktiv bleiben, wir wissen nicht, wie lange das Netz.

Censura TECHNOLOGIE
http://energialibrebcn.blogspot.es/
Dies ist wichtig, zu lesen.

Team: Alternative Energie für Urantia.

Ingles

Introduction http://energiaalternativaparaurantia.blogspot.com/Entering the gates of the third industrial revolution.

We are now in the beginning of transition energies, some disappear and new ones will be discovered.

These papers are directed towards minds free from all thoughts of fear, as opposed to the change of energy is coming "

We know the danger to all concerned to show that, from many years ago is being investigated, developed and tested on alternative energies for a comprehensive set of minds that are willing to make available to those who want and need without malice switching to a better and fuller life, where wealth and control is not dependent on a few with power to silence the most humble minds of this area called Urantia.

Much information is stored on the network by all kinds of minds, particularly in You Tube is a large community that subject, available to all their research, these papers are drawn in part from here. While others are trial and error experiences of many minds tied to this Blog, and many other links and investigations are on the network.

Long bright minds have been polishing the evolution of this area with their research and inventions, some governments have managed to take if for the good of its people.

We have reached a point where everything is all good for keeping or hides were bought or destroyed and who is not serving reasons, removed, imprisoned or discredited. (Varela Arturo Estévez invention engine Español water in the 30s, Stan Meyer, Paul Pantone, Daniel Dingel and many more ... ... Howard Johnson Magnet Motor Magnet Motor.)

Will also remove half of the inventor's Japanese Genepax engine works only with water?

In our minds without injury free this, that the governments that are voted in by ourselves, respond to reason that is beginning to move the planet.

This transition will be slow, but we see an explosion of creativity unknown, is beginning to emerge at this time. All changes are a process of adjustment, eg .. You can not change suddenly all vehicles, this has to be gradual, there are many people experiencing fuel today, as we adapt to changing some companies will disappear, others adapted and new born.

The third industrial revolution is already here, you can remain passive and do nothing or get involved with all that if you are doing something.

Thanks to all the minds that make it possible for this blogspot "Energy Urantia alternative to" evolve and remain active, we do not know how long the network.

CENSURA TECHNOLOGY
http://energialibrebcn.blogspot.es/
This is important to read.

Team: Alternative Energy for Urantia.